Zoom for Chrome PWA'sını Yapılandırma

Son Güncellenme Tarihi:

Genel Bakış

Chrome uygulamalarını yöneten bir yöneticiyseniz, Google Yönetici konsolunu kullanarak Zoom for Chrome PWA'sını yapılandırabilirsiniz. Böylece, PWA'yı kullanıcılarınız için ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan kurulum ve yapılandırma ilkeleriyle kullanıma alabilirsiniz.

Yapılandırma ve kullanıma alma tamamlandıktan sonra, Zoom for Chrome PWA'sının nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen başlangıç kılavuzunu inceleyin.

Not: Zoom for Chrome PWA, ChromeOS uygulamasından ayrı olarak sunulur. ChromeOS uygulamalarına yönelik desteğin Haziran 2022'ye kadar tüm işletim sistemlerinde aşamalı olarak kaldırılması planlandığından, Chrome PWA İçin Zoom'un bu uygulamanın yerini alması amaçlanmaktadır. Bu değişiklik sürecini sorunsuz tamamlamak isteyen yöneticilere, kullanıcıları ChromeOS uygulamasından yeni Zoom for Chrome PWA'sına geçirmeye başlamalarını önemle tavsiye ediyoruz.

Bu makalede aşağıdakiler ele alınmaktadır:

Ön koşullar

 • Google Yönetici konsoluna erişim

Desteklenen politikalar

Kurulum Politikaları

Zoom for Chrome PWA'sını kurarken şu politikaları kullanın:

Parametre Değer Türü Açıklama
Kuruluma Zorlama Boole Değeri Uygulamayı otomatik olarak yükler ve kullanıcıların uygulamayı

kaldırmasını engeller.

Kuruluma zorlama + sabitleme Boole Değeri Uygulamayı otomatik olarak yükler ve kullanıcıların uygulamayı kaldırmasını engeller. Chrome OS cihazında uygulamayı görev çubuğuna sabitler.
Kuruluma izin ver Boole Değeri Kullanıcıların uygulamayı kurmasına izin verir.

Zoom for Chrome politikaları

Zoom for Chrome PWA'sında şu parametrelerin kullanımı desteklenir. Bir parametre belirtmemeniz durumunda, varsayılan değer kullanılır.

Parametre Değer Türü Varsayılan Açıklama
BlockUntrustedSSLCert Boole Değeri False Uygulamanın geçersiz sertifika olması halinde durup durmayacağını belirtin. False ise, kullanıcıdan sertifikaya güvenip güvenmediğini belirtmesi istenir.
DisableGoogleLogin Boole Değeri False Google ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableFacebookLogin Boole Değeri False Facebook ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableLoginWithSSO Boole Değeri False SSO ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
DisableLoginWithEmail Boole Değeri False E-posta ile oturum açmanın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını belirtin.
SetSSOURL Dize (boş) SSO ile oturum açmak için kullanılan gösterim URL'sini önceden tanımlayın.

Örnek: SSO URL'sini https://success.zoom.us olarak ayarlamak için "success" yazın.

ForceLoginWithSSO Boole Değeri False SSO'nun varsayılan oturum açma yöntemi olup olmadığını belirtin. True olarak ayarlanması durumunda kullanıcılar başka oturum açma yöntemlerine geçmeye devam edebilir. DisableLoginWithSSO öğesinin True olarak ayarlanması durumunda bu öğe geçerli olmaz.
SetAccountIDsRestrictedToJoin Dize (boş) Desktop Client'ın belirli hesapların düzenlediği toplantılara katılmasının sınırlandığı Hesap Kimliklerini* ayarlayın
GoogleLoginRenameDisabled Boole Değeri False Kullanıcıların Google ile oturum açmış olması durumunda bir toplantıya katılmadan önce adını değiştirmesini engelleyin
SSOLoginRenameDisabled Boole Değeri False Kullanıcıların SSO ile oturum açmış olması durumunda bir toplantıya katılmadan önce adını değiştirmesini engelleyin

*Not: Hesap kimliğinizi almak için lütfen hesap yöneticisi veya sahibinin Destek birimiyle iletişime geçmesini sağlayın.

Zoom for Chrome PWA'sını Yapılandırma

 1. Google yönetici konsolunda oturum açın.
 2. Ana sayfadan Cihazlar bölümüne girip Chrome öğesini seçin.
 3. Uygulamalar ve eklentiler öğesine tıklayın.
 4. Yapılandırmak istediğiniz uygulama türü olarak Kullanıcılar ve tarayıcılar öğesine tıklayın.
 5. Ayarı herkese uygulamak için en üst organizasyonel birimi seçili olarak bırakın. Buna karşılık, organizasyonunuzu oluşturana kadar bir alt organizasyon birimini seçebilirsiniz.
 6. Sağ alt köşeden öğesine tıklayıp URL ile Ekle öğesini seçin.  
 7. Bu URL'yi (https://pwa.zoom.us/wc) girin ve PWA'nın nasıl açılmasını istediğinizi seçin. 
 8. Kaydet'e tıklayın. 
 9. Uygulama politikalarını manuel olarak ayarlayın veya özel bir JSON dosyasını karşıya yükleyin.
 10. Kaydet'e tıklayın.

Bir yapılandırmanın başarıyla uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için:

 1. Hedef Chrome tarayıcısına chrome://policy adresini girin.
 2. ManagedConfigurationPerOrigin politika bölümünü bulup Daha fazla göster öğesine tıklayarak politika değerini genişletin. 
 3. managed_configuration_url değerini tarayıcı adres çubuğuna kopyalayın, bu sayfayı yükleyin ve JSON'un eşleştiğini doğrulayın. 

Örnek JSON

Google ile oturum açmayı devre dışı bırakıp SSO ile oturum açmak için kullanılan gösterim URL'sini önceden tanımlayan örnek bir yapılandırma için aşağıya bakın:

{
"DisableGoogleLogin": true,

"SetSSOURL": "success"
}

Not: SSO URL'si ayarlanırken yalnızca etki alanı zorunludur. Örneğin, SSO URL'sinin https://success.zoom.us şeklinde tam olarak girilmesine gerek yoktur.

Zoom Topluluğu

100 bin üyesi bulunan Zoom Topluluğuna katılın! İş birliğine başlamak için Zoom hesabınızın kimlik bilgileriyle giriş yapın.