Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, tất cả các cuộc họp do người dùng Cơ bản tổ chức thông qua các loại tài khoản trả phí sẽ bị giới hạn trong thời lượng 40 phút.

Tìm hiểu thêm
 • Getting Started with Zoom

  Mọi thông tin bạn cần biết để bắt đầu sử dụng sản phẩm và tính năng của Zoom.

 • Account Management

  Quản lý thông tin thanh toán và Tài khoản Zoom của bạn.

 • Support by Product

  Khám phá các tài nguyên và công cụ dành riêng cho sản phẩm Zoom của bạn.

 • Audio and Video troubleshooting

  Khắc phục sự cố kỹ thuật về âm thanh và video.

 • Zoom Learning Center

  Trở thành một chuyên gia Zoom có trình độ với các tùy chọn đào tạo trực tiếp và đào tạo theo yêu cầu.

 • Zoom Community

  Tìm kiếm các giải pháp, đặt câu hỏi và cộng tác với người dùng Zoom trong Cộng đồng Zoom.

Hướng dẫn bằng video