Tham gia cuộc họp thử nghiệm

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Bạn có thể tham gia một cuộc họp Zoom thử nghiệm để làm quen với Zoom cũng như thử micrô/loa trước khi tham gia cuộc họp thực trên Zoom. Bạn cũng có thể thử video hoặc âm thanh khi đang trong cuộc họp Zoom.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng di động Zoom, bạn có thể truy cập http://zoom.us/test để tham gia cuộc họp thử nghiệm, sau đó hãy làm theo hướng dẫn để thử video hoặc audio của bạn.

Yêu cầu cài đặt

 • Zoom Desktop Client

Hướng dẫn

 1. Truy cập http://zoom.us/test.
 2. Nhấp vào nút Tham gia để khởi chạy Zoom.

  Bạn sẽ được chuyển hướng để bắt đầu cuộc họp trên trình duyệt:
  • Nếu bạn đã cài đặt Zoom Desktop Client, hãy nhấp vào Truy cập zoom.us để khởi chạy Zoom.
  • Nếu bạn chưa cài đặt Zoom Desktop Client, nhấp vào tải xuống và chạy Zoom để tải xuống, cài đặt và sau đó khởi chạy Zoom.
  • Nếu bạn không thể tải xuống hoặc chạy Zoom Desktop Client, nhấp vào tham gia bằng trình duyệt
 3. Cuộc họp thử nghiệm sẽ hiển thị một cửa sổ bật lên để thử loa của bạn. Nếu bạn không nghe thấy nhạc chuông, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi loa cho đến khi bạn nghe thấy nhạc chuông. Nhấp vào để tiếp tục thử micrô.
 4. Nếu bạn không nghe thấy âm thanh phát lại, hãy sử dụng menu thả xuống hoặc nhấp vào Không để chuyển đổi micrô cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh phát lại. Nhấp vào khi bạn nghe thấy âm thanh phát lại.
 5. Nhấp vào Tham gia với âm thanh máy tính.
 6. Nhấp vào Tham gia với âm thanh máy tính để tham gia cuộc họp thử nghiệm với micrô và loa đã chọn.

  Bạn sẽ tham gia cuộc họp thử nghiệm với tư cách là một người dự thính. Tìm hiểu thêm về Kiểm soát người dự thính trong cuộc họp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 83K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.