So sánh cuộc họp và hội thảo trực tuyến

Cập nhật gần nhất:

Nền tảng Cuộc họp và Hội thảo trực tuyến tuy cung cấp những tính năng và chức năng giống nhau nhưng cũng có một số khác biệt chính.

Nền tảng Cuộc họp được thiết kế như một sự kiện hợp tác trong đó tất cả người tham gia có thể chia sẻ màn hình, bật video và âm thanh, và xem những ai đang tham gia cuộc họp.

Nền tảng Hội thảo trực tuyến được thiết kế để người chủ trì và bất kỳ người tham gia chính được chỉ định nào có thể chia sẻ video, âm thanh và màn hình của họ. Người chủ trì cũng có thể bỏ tắt tiếng cho người dự thính. Hội thảo trực tuyến cho phép người dự thính chỉ xem có thể tương tác thông qua phiên Hỏi đáp, Trò chuyện và trả lời các câu hỏi bỏ phiếu. Người dự thính hội thảo trực tuyến không thể tự đổi tên.

Bài viết này đề cập đến:

So sánh giữa nền tảng Cuộc họp và Hội thảo trực tuyến

  Cuộc họp Hội thảo trực tuyến
Mô tả Zoom Meetings phù hợp để tổ chức các phiên mang tính tương tác nhiều hơn, khi bạn cần sự tham gia của người tham dự hoặc để chia phiên của bạn thành nhiều nhóm nhỏ hơn. Hãy nghĩ về nền tảng Hội thảo trực tuyến như giảng đường hoặc khán thính phòng ảo. Nền tảng Hội thảo trực tuyến phù hợp với số lượng khán giả đông hoặc các sự kiện mở với công chúng. Thông thường, người dự thính hội thảo trực tuyến không tương tác với nhau. Mặc dù Zoom cung cấp nhiều tùy chọn cho bạn giao lưu với người dự thính hơn, nhưng trung bình một hội thảo trực tuyến sẽ chỉ có một hoặc một vài người trình bày với khán giả.

Phù hợp nhất với:
Các nhóm quy mô nhỏ đến lớn (hơn 2 người tham gia) trong:
 • Cuộc họp gặp gỡ khách hàng
 • Cuộc họp bán hàng
 • Các buổi đào tạo
Những sự kiện lớn và phát sóng công cộng (hơn 50 người dự thính) như:
 • Họp toàn thể
 • Cập nhật hàng quý
 • Bài giảng giáo dục

Thường được dùng bởi
 • Cấp nhân viên
 • Nhóm đào tạo
 • Người chủ trì sự kiện
 • Các Phó chủ tịch Cấp cao và cấp Giám đốc Cấp cao
Chi phí Có các tùy chọn miễn phí và Gói đăng ký trả phí. Tiện ích mở rộng trả phí, khả dụng với gói đăng ký Chuyên nghiệp hoặc cao hơn.

So sánh tính năng cuộc họp và hội thảo trực tuyến

Tính năng Cuộc họp Hội thảo trực tuyến
Vai trò của người tham gia


Tìm hiểu thêm về Vai trò trong cuộc họp.

Tìm hiểu thêm về Vai trò trong Hội thảo trực tuyến.

Chia sẻ âm thanh
 • Tất cả người tham gia có thể tắt/bỏ tắt tiếng của họ
 • Người chủ trì có thể tắt tiếng/yêu cầu người tham gia bỏ tắt tiếng
 • Người chủ trì có thể cài đặt chế độ tắt tiếng khi vào sự kiện với tất cả người tham gia
 • Chỉ người chủ trì và người tham gia chính có thể tắt/bỏ tắt tiếng của họ
 • Người dự thính tham gia ở chế độ chỉ nghe*
 • Người chủ trì có thể bỏ tắt tiếng của một hoặc nhiều người dự thính
Chia sẻ video Tất cả người tham gia Người chủ trì và người tham gia chính
Chia sẻ màn hình
Quy mô Lên tới 100 người đối với giấy phép miễn phí, và tới 1.000 người tùy thuộc vào gói và tiện ích mở rộng cho cuộc họp quy mô lớn. Dao động từ 500-50.000 người tham gia, tùy thuộc vào giấy phép.
Danh sách người tham gia Hiển thị với tất cả người tham gia Hiển thị với người chủ trì và người tham gia chính
Nhắc nhở qua email Không áp dụng Nếu đăng ký được kích hoạt
Trò chuyện Trò chuyện trong cuộc họp Cuộc trò chuyện hội thảo trực tuyến
Phản ứng cuộc họp Chỉ giơ tay
Hỏi đáp Không áp dụng
Truyền tệp
Bảng trắng
Chú thích
Bỏ phiếu Bỏ phiếu cho cuộc họp Bỏ phiếu cho hội thảo trực tuyến
Khảo sát Khảo sát cho cuộc họp Khảo sát cho hội thảo trực tuyến
Phát trực tiếp Facebook, YouTube, Workplace từ Facebook, Các dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh Facebook, YouTube, Workplace từ Facebook, Các dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh
Đăng ký Đăng ký tham gia cuộc họp Đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến
Phụ đề rời
Ghi âm
Phòng theo nhóm Không áp dụng
Phiên tập dượt Không áp dụng
Phòng chờ Không áp dụng
Tích hợp Paypal Không áp dụng
Yêu cầu mật khẩu khi tham gia
Số điện thoại quay số truy cập quốc tế

*Ghi chú: Nếu người chủ trì hoặc đồng chủ trì bật tính năng Allow to talk [Cho phép nói chuyện]với người dự thính, họ sẽ có thể bật micrô cũng như tự tắt và bỏ tắt tiếng của họ.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.