Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Zoom

Chúng tôi hiểu sản phẩm Zoom có tầm quan trọng như thế nào trong việc giúp bạn kết nối tại nơi làm việc, trường học và trong cuộc sống thường ngày. Để tối ưu trải nghiệm của bạn, đội ngũ Hỗ trợ Zoom cung cấp nhiều tài nguyên tự lực nhằm đảm bảo rằng bạn tìm được giải đáp cho các câu hỏi của mình.

Không có tài khoản Zoom?

Đăng nhập để xem các tùy chọn hỗ trợ có sẵn trên gói Zoom hiện tại của bạn. 

Các gói Zoom và tùy chọn hỗ trợ

Tất cả các Gói Zoom đều bao gồm quyền truy cập 24/7 tới Trung tâm hỗ trợ toàn cầu và Trung tâm học tập Zoom, hỗ trợ ngôn ngữ địa phương và các thông báo trạng thái Zoom.Những tùy chọn hỗ trợ bổ sung như phản hồi ưu tiên sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản, loại người dùng và cách bạn cấu hình tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về Phản hồi hỗ trợ của Zoom.

 • Người dùng
 • Chủ sở hữu / Quản trị viên
 • Gói Cơ bản (miễn phí)

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
 • Gói Chuyên nghiệp

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
 • Kinh doanh / Kinh doanh nâng cao / Doanh nghiệp lớn

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
 • Gói Cơ bản (miễn phí)

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
 • Gói Chuyên nghiệp

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
 • Kinh doanh / Kinh doanh nâng cao / Doanh nghiệp lớn

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video

Gói Premier Support và tùy chọn liên hệ

Chương trình Hỗ trợ cao cấp của Zoom đưa ra các phản hồi ưu tiên và xử lý nhanh chóng nhằm tối đa hóa khả năng vận hành Dịch vụ Zoom. Tìm hiểu thêm về Phản hồi ưu tiên cao cấp.

 • Người dùng
 • Chủ sở hữu / Quản trị viên
 • Gói Premier

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu
 • Gói Premier+

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu
 • Gói Premier Elite

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu
 • Gói Premier

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu
  • Hỗ trợ giải pháp nâng cao
 • Gói Premier+

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu (tùy chọn)
  • Hỗ trợ giải pháp nâng cao
 • Gói Premier Elite

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Trò chuyện qua tin nhắn trực tiếp với nhân viên hỗ trợ được chỉ định (TAE)
  • Trao đổi trực tiếp với nhân viên hỗ trợ được chỉ định (TAE)
  • Phản hồi ưu tiên
  • Vượt cấp tự động
  • Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật
  • Nhóm Phụ trách Khách hàng về Kỹ thuật Toàn cầu
  • Hỗ trợ giải pháp nâng cao

Các gói Zoom và tùy chọn hỗ trợ

Tất cả các Gói Zoom đều bao gồm quyền truy cập 24/7 tới Trung tâm hỗ trợ toàn cầu và Trung tâm học tập Zoom, hỗ trợ ngôn ngữ địa phương và các thông báo trạng thái Zoom.Những tùy chọn hỗ trợ bổ sung như phản hồi ưu tiên sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tài khoản, loại người dùng và cách bạn cấu hình tài khoản của mình. Tìm hiểu thêm về Phản hồi hỗ trợ của Zoom.

 • Người dùng
 • Chủ sở hữu / Quản trị viên
 • Gói Cơ bản (miễn phí)

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp
 • Gói Chuyên nghiệp

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp
 • Kinh doanh / Kinh doanh nâng cao / Doanh nghiệp lớn

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp
 • Gói Cơ bản (miễn phí)

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp
 • Gói Chuyên nghiệp

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp
 • Kinh doanh / Kinh doanh nâng cao / Doanh nghiệp lớn

  • Cơ sở Kiến thức
  • Cộng đồng Zoom
  • Chatbot
  • Gửi phiếu yêu cầu trợ giúp trực tuyến
  • Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp
  • Hỗ trợ gọi điện trực tiếp
  • Gặp gỡ nhân viên hỗ trợ qua video
  Nâng cấp

Zoom Premier Support

Nhận trợ giúp mà bạn cần từ các chuyên gia về kỹ thuật tận tâm cùng thời gian phản hồi được ưu tiên.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Điện thoại

Để liên hệ bộ phận Hỗ trợ Thanh toán hay Kỹ thuật qua điện thoại, bạn phải là chủ sở hữu hoặc quản trị viên được cấp giấy phép của tài khoản Cơ bản, Doanh nghiệp lớn, hay Giáo dục, hoặc là thành viên được cấp giấy phép có một tài khoản dùng gói hỗ trợ Premier hoặc Premier+.

Chuẩn bị sẵn ID cuộc họp cá nhân (PMI)khóa của người chủ trì khi liên hệ bộ phận Hỗ trợ của Zoom qua điện thoại.

Có thể áp dụng cước phí và phí điện thoại đường dài khi gọi.

 • Hoa Kỳ
 • Australia
 • Áo
 • Brazil
 • Pháp
 • Đức
 • Hồng Kông
 • Ấn Độ
 • Italy
 • Nhật Bản
 • Malaysia
 • Mexico
 • Hà Lan
 • New Zealand
 • Bồ Đào Nha
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Sĩ
 • Vương quốc Anh

+1.888.799.9666

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Language availability
Tiếng Anh 24/7

+61.1800.768.027

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+43.3162 31266 or +43.800802079

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

0800.761.2618

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Bồ Đào Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+33.800.94.64.64

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Pháp: Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+49.30.80098621 or +49 0800.0010429

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Đức: Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+852.3002.3757

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+91 0008000503335

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+39 07611811003

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Ý: Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+81 368973660

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Nhật: Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+60 1-800-81-7010

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+52 3319304373

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Tây Ban Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+31237992026

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+64.800.475.039

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+351 800 509 660

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+65 8003211528

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+34 932207485

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Tây Ban Nha (chỉ bộ phận Bán hàng): Giờ làm việc các ngày trong tuần
Tiếng Anh 24/7

+41.31.5607204 or +41.0800117799

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7

+44.800.368.7314 or +44.20.7039.8961

Máy lẻ 1 cho bộ phận Bán hàng | Máy lẻ 2 cho bộ phận Hỗ trợ | Máy lẻ 3 cho bộ phận Thanh toán

Ngôn ngữ có sẵn
Tiếng Anh 24/7