Bắt đầu với iOS

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Bài viết này tóm tắt các tính năng có trên iOS. Nhờ có ứng dụng Zoom Cloud Meetings trên iOS, bạn có thể tham gia cuộc họp, tự lên lịch cuộc họp, trò chuyện với các liên lạc và xem danh mục các liên lạc.

Lưu ý: Một số tính năng có thể chưa khả dụng do các hạn chế về giấy phép hoặc tiện ích bổ sung. Vui lòng tham khảo các bài viết dành cho từng tính năng để biết thêm thông tin về yêu cầu cài đặt và cấu hình.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Đăng nhập và tham gia

Sau khi khởi chạy Zoom, hãy nhấp vào Tham gia cuộc họp để tham gia một cuộc họp mà không cần đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để bắt đầu hoặc lên lịch cho cuộc họp của mình, hãy nhấn vào Đăng nhập.

Để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản Zoom, Google hoặc Facebook của mình. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng SSO. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào Đăng ký. Nếu bạn đã có tài khoản Zoom nhưng không nhớ mật khẩu, hãy nhấn vào Quên mật khẩu.

Meet & Chat

Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào Gặp gỡ và trò chuyện để sử dụng các tính năng sau:

Bạn cũng có thể truy cập các tính năng sau:

 • Biểu tượng ghép nối Zoom Room : Ghép nối với Zoom Room ở gần để điều khiển cuộc họp từ ứng dụng di động của bạn thay vì trình điều khiển Zoom Room. 
 • Biểu tượng soạn thảo : Bắt đầu cuộc trò chuyện riêng với một liên lạc.

Điện thoại

Nhấn vào Điện thoại để sử dụng các tính năng Zoom Phone.

Lưu ý: Cần có giấy phép Zoom Phone.

 • Biểu tượng bàn phím số Gọi một số điện thoại hoặc liên lạc bằng số điện thoại trực tiếp hoặc số điện thoại công ty của bạn.
 • Thẻ Lịch sử: Xem nhật ký cuộc gọi hiển thị các cuộc gọi đã trả lời, cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi được ghi âm của bạn.
 • Thẻ Thư thoại: Phát và xóa các tin nhắn thoại.
 • Thẻ Đường dây: Xem tất cả đường dây mà bạn có quyền truy cập.
 • Thẻ SMS : Xem tất cả tin nhắn SMS mà bạn đã gửi hoặc đã nhận. 
  • Biểu tượng soạn thảo : Bắt đầu một tin nhắn SMS mới.

Cuộc họp

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chỉnh sửa, bắt đầu hoặc xóa những cuộc họp mà bạn là người chủ trì.

Liên lạc

Nhấn vào Liên lạc để liệt kê tất cả liên lạc của bạn và thêm liên lạc mới.

 • Thẻ Liên lạc: Nhấn vào các liên lạc để xem các tùy chọn dành cho bạn, ví dụ như bắt đầu cuộc trò chuyện riêng với họ, bắt đầu cuộc họp hoặc cuộc gọi điện thoại, và xem trạng thái của họ cũng như các thông tin khác.  
 • Thẻ Kênh: Xem danh mục các kênh của bạn (được dùng để nhắn tin nhóm). Các kênh được gắn sao sẽ xuất hiện ở đầu danh sách.
 • Thẻ Ứng dụng: Xem danh sách ứng dụng mà bạn đã kết nối, thường là dưới dạng người máy trả lời (chatbot) tự động.
 • Biểu tượng dấu cộng : Hiển thị các tùy chọn dành cho liên lạckênh. Bạn có thể thêm liên lạc, tạo nhóm liên lạc, tạo kênh, tham gia kênh hoặc thêm ứng dụng từ Marketplace của chúng tôi.

Cài đặt 

Nhấn vào Cài đặt để xem các cài đặt cuộc họp và cuộc trò chuyện.

 • Nhấn vào tên của bạn để thay đổi ảnh hồ sơ, tên và mật khẩu.
 • Cuộc họp: Thay đổi các cài đặt liên quan đến cuộc họp, ví dụ như bật/tắt micrô, video phản chiếu, v.v. của bạn.
 • Liên lạc: Tìm những liên lạc điện thoại đang sử dụng Zoom và phê duyệt yêu cầu thêm liên lạc.
 • Trò chuyện: Thay đổi cài đặt liên quan đến trò chuyện, ví dụ: thông báo, thứ tự tin nhắn chưa đọc và các cài đặt khác.
 • Cuộc gọi điện thoại (chỉ xuất hiện nếu bạn có Zoom Phone): Thay đổi cài đặt liên quan đến hàng đợi cuộc gọi, nhóm đường dây chia sẻ và các tùy chọn khác.
 • Chung: Thay đổi các cài đặt chung, ví dụ như nhạc chuông.
 • Lối tắt Siri: Thiết lập khẩu lệnh cho Zoom bằng Siri.
 • Giới thiệu: Xem phiên bản ứng dụng và gửi ý kiến phản hồi.

Tìm hiểu thêm về cài đặt Zoom.

Các quyền mà Zoom Mobile App yêu cầu

Zoom Mobile App có thể yêu cầu bạn cấp quyền truy cập sau đây thông qua cửa sổ bật lên, tùy thuộc vào các tính năng bạn đang truy cập trong Zoom. Bạn có thể bật những tùy chọn này trước đó hoặc tùy ý bằng cách vào mục Cài đặt, sau đó cuộn xuống và chọn Zoom trên thiết bị của bạn. Sau đây là các quyền mà Zoom yêu cầu:

 • Vị trí: Cho phép Zoom truy cập vị trí của bạn, nhờ đó có thể tạo Vị trí ứng phó khẩn cấp trong trường hợp quay số dịch vụ khẩn cấp từ Zoom Phone.
 • Liên lạc: Được dùng để Khớp danh bạ điện thoại (không khả dụng với iPad hoặc iPadOS).
 • Lịch: Cho phép Zoom thêm một cuộc họp dưới dạng sự kiện trong ứng dụng Lịch khi có cuộc họp Zoom được lên lịch.
 • Ảnh: Cho phép Zoom truy cập album ảnh trên thiết bị của bạn cho mục đích thêm ảnh vào tin nhắn trò chuyện, hoặc cho chia sẻ màn hình trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 • Micrô: Tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến bằng thiết bị âm thanh tích hợp sẵn.
 • Camera: Chia sẻ video của bạn trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 • Siri và tìm kiếm: Cho phép thêm phím tắt Siri bao gồm Tham gia cuộc họp kế tiếp, Xem cuộc họp trong ngày, Bắt đầu cuộc họp cá nhân của tôi.
 • Thông báo: Cho phép Zoom hiển thị thông báo cho tin nhắn trò chuyện, cuộc họp sắp tới và các thông báo khác.
 • Làm mới ứng dụng nền: Cho phép gửi thông báo về lời mời họp khi ứng dụng bị đóng và không hoạt động.
 • Mạng cục bộ: Được yêu cầu khi kết nối tới một cuộc họp Ngang hàng, thực hiện truy vấn DNS từ Zoom Phone, hoặc khi ghép nối ứng dụng di động của bạn với Zoom Room cục bộ

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.