Loại tài khoản

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Các tính năng khả dụng cho cuộc họp Zoom của bạn sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản, loại người dùng và cách cấu hình tài khoản do chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản Zoom của bạn thực hiện (nếu áp dụng).

Bạn có thể truy cập tài khoản Zoom của mình thông qua một hoặc nhiều tùy chọn đăng nhập sau: đăng nhập bằng email và mật khẩu, đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập một lần. 

Bài viết này đề cập đến:

Loại tài khoản

4 loại tài khoản: 

 • Cơ bản (Miễn phí hoặc Miễn phí với thẻ tín dụng)
 • Cao cấp
 • Kinh doanh / Doanh nghiệp lớn
 • Giáo dục

Bạn có thể tìm hiểu xem loại tài khoản của bạn là gì trên trang hồ sơ tài khoản hoặc tìm hiểu về các gói cơ sở và tiện ích bổ sung được cung cấp.

Vai trò tài khoản

3 vai trò trong tài khoản:
 • Chủ sở hữu: Có tất cả các quyền bao gồm Quyền quản lý vai trò
 • Quản trị viên: Có thể thêm, xóa hoặc chỉnh sửa người dùng. Có thể quản lý các tính năng như API, SSO và Trình kết nối cuộc họp.
 • Thành viên: Không có đặc quyền quản trị.

Bạn có thể tìm hiểu vai trò tài khoản của mình trên trang hồ sơ tài khoản của bạn.

Lưu ý: Vai trò tùy chỉnh cũng có thể được tạo cho tài khoản của bạn. 

Loại người dùng 

3 loại người dùng: 
 • Cơ bản: Người dùng cơ bản là người dùng không có giấy phép trả phí. Người dùng cơ bản có thể sử dụng gói Cơ bản (miễn phí) cũng như gói trả phí như gói Chuyên nghiệp hay Kinh doanh. Người dùng cơ bản sử dụng gói Cơ bản có thể tổ chức cuộc họp với tối đa 100 người tham gia. Người dùng cơ bản thuộc tài khoản trả phí được thừa hưởng dung lượng cuộc họp mặc định, chẳng hạn như dung lượng cuộc họp mặc định của tài khoản Kinh doanh là 300 người tham gia. Nếu có từ 3 người tham gia trở lên, cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút. Những người dùng này không thể sử dụng các tiện ích bổ sung của người dùng và tài khoản như Large Meeting, hội thảo trực tuyến hay trình kết nối phòng hội nghị.
 • Được cấp giấy phép: Người dùng được cấp giấy phép là người dùng tài khoản trả phí có thể tổ chức số lượng cuộc họp không giới hạn trên đám mây công cộng. Theo mặc định, họ có thể tổ chức cuộc họp lên tới 100 người tham gia và được cung cấp giấy phép Large Meeting để tăng số lượng người tham gia. Người dùng được cấp giấy phép có thêm các tính năng bổ sung sau:
 • Tại chỗ: Người dùng tại chỗ là người dùng trả phí có thể tổ chức cuộc họp không giới hạn với trình kết nối cuộc họp tại chỗ. Người dùng tại chỗ có thêm các tính năng bổ sung sau:

Bạn có thể tìm hiểu loại người dùng của mình trên trang hồ sơ của bạn. Nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể xem loại người dùng của tất cả người dùng thuộc tài khoản của bạn trên trang Quản lý người dùng.

Mời người dùng khác gia nhập tài khoản của bạn

Chủ sử hữu hoặc quản trị viên tài khoản có thể thêm hoặc mời người dùng khác vào tài khoản của họ.

 • Khi thực hiện thao tác này, chủ sử hữu hoặc quản trị viên tài khoản có trách nhiệm thiết lập loại người dùng (cơ bản, được cấp giấy phép hay tại chỗ).
 • Người dùng sẽ nhận được một email và có thể chấp nhận lời mời để gia nhập tài khoản của chủ sở hữu/quản trị viên đó.
 • Người dùng có thể bỏ qua lời mời và duy trì tài khoản riêng của họ trừ khi có tên miền liên kết được sử dụng và email của người dùng này thuộc một trong các tên miền liên kết của bạn. 
 • Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể quản lý các tính năng và cài đặt thông qua Cài đặt tài khoản.
 • Quản trị viên CNTT cũng có thể quản lý các tính năng với nhiều tùy chọn triển khai và cấu hình đa dạng trên Windows hoặc Mac.

Tìm hiểu về cách thêm và quản lý người dùng.

 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.