Tùy chỉnh hồ sơ cá nhân

Cập nhật gần nhất:

Hồ sơ cá nhân trên Zoom cho phép bạn cập nhật thông tin người dùng, bao gồm tên, ID cuộc họp cá nhân, địa chỉ email và còn hơn thế nữa. Một số thông tin cá nhân sẽ được hiển thị cho những người dùng chung tài khoản đó, chẳng hạn như tên, bộ phận, cũng như chức danh công việc của bạn.

Ghi chú: Một số cài đặt chỉ có thể thay đổi bởi chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên. 

Bài viết này đề cập đến:

Cách truy cập hồ sơ cá nhân

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Hồ sơ.
  Bạn sẽ được xem và chỉnh sửa những cài đặt sau:

Mục thông tin hồ sơ và ảnh đại diện

Ảnh hồ sơ: Nhấn vào ảnh hồ sơ để thêm ảnh hoặc thay ảnh khác. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh vùng cắt ảnh trong ảnh đại diện hiện tại hoặc tải lên một ảnh mới. Bạn có thể xóa ảnh hồ sơ bằng cách nhấp nút Xóa

Thông tin hồ sơ: Nhấn vào Chỉnh sửa ở phía bên tay phải để cập nhật thông tin hồ sơ của bạn, bao gồm:

 • TênHọ
 • Tên hiển thị: Đây là tên sẽ hiển thị trong hồ sơ của bạn trên khắp nền tảng Zoom, chẳng hạn như trên thẻ hồ sơ hay trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến. Tên hiển thị này hỗ trợ tối đa 10 ký tự tiếng Trung. 
  Ghi chú: Trong trường hợp bạn không thể thay đổi tên hiển thị, có khả năng rằng quản trị viên tài khoản không cho phép bạn thay đổi mục này. Vui lòng liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn để được cấp phép thực hiện các thay đổi.
 • Danh xưng: Hãy nhập danh xưng của bạn và chọn xem bạn có muốn chia sẻ danh xưng này trong các cuộc họp, hội thảo trực tuyến hay không. Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.7.0 trở lên.
  Ghi chú: Trong trường hợp bạn không thể thay đổi danh xưng, có khả năng quản trị viên tài khoản không cho phép bạn thay đổi mục này. Vui lòng liên hệ với quản trị viên tài khoản của bạn để được cấp phép thực hiện các thay đổi.
 • Bộ phận
 • Quản lý
 • Chức danh
 • Tổ chức
 • Vị trí

Các thông tin bao gồm: ảnh hồ sơ, tên hiển thị, danh xưng, số điện thoại, bộ phận, chức danh công việc và cả vị trí của bạn sẽ được hiển thị cho người dùng khác mỗi khi di chuột tới ảnh hồ sơ của bạn trong Zoom desktop client.

Mục cá nhân

Điện thoại: Thêm tối đa 3 số điện thoại bên ngoài vào hồ sơ cá nhân của bạn. Để thêm số điện thoại, hãy nhấp vào Thêm số điện thoại. Khi thêm số điện thoại bên ngoài, Zoom sẽ đưa ra lời nhắc xác minh số điện thoại đó trước khi hiển thị trong hồ sơ của bạn. Những số điện thoại này sẽ hiển thị trên thẻ hồ sơ của bạn trong Zoom desktop client và ứng dụng di động Zoom. Người dùng có thể xem thẻ hồ sơ của bạn bằng cách di chuột hoặc nhấn vào ảnh hồ sơ.

 • (Tùy chọn) Khi thêm số điện thoại, bạn có thể nhấp vào menu thả xuống Chọn nhãn để gán một nhãn cho số điện thoại; ví dụ: Di động, Văn phòng, Nhà riêng hoặc Fax. Nhãn sẽ hiển thị với những người dùng khác khi họ tìm kiếm bạn trong Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động Zoom, bao gồm Zoom Phone và SMS.
 • Ghi chú: Nếu bạn có số trực tiếp của Zoom Phone, các số đó sẽ tự động hiển thị trong Số trực tiếp trong thẻ hồ sơ của bạn trong desktop client hoặc ứng dụng di động. Bạn không cần phải thêm số Zoom Phone vào hồ sơ cá nhân của mình.

Zoom Phone: Nếu bạn có giấy phép Zoom Phone, phần này sẽ hiển thị số điện thoại trực tiếp của bạn (nếu bạn được chỉ định một số), số công ty và số máy lẻ.

Múi giờ: Chỉnh sửa múi giờ để áp dụng cho Zoom desktop client, ứng dụng di động Zoom và điện thoại bàn được cấp phép.

Định dạng ngày tháng: Chỉnh sửa định dạng ngày tháng theo khu vực của bạn.

Ngôn ngữ: Chỉnh sửa ngôn ngữ mặc định trên Zoom web portal.

Ngày và giờ: Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi múi giờ, định dạng ngày tháng và định dạng thời gian. 
Ghi chú: Nếu bạn có giấy phép Zoom Phone, cài đặt này cũng sẽ được áp dụng cho Zoom Phone. Đảm bảo đã cài đặt múi giờ chính xác vì múi giờ sẽ ảnh hưởng đến lịch sử cuộc gọi, bản ghi lại, tin nhắn thư thoại và giờ làm việc của bạn.

Mục cuộc họp

ID Cuộc họp cá nhân: Nhấp vào Chỉnh sửa ở phía bên phải để thay đổi ID cuộc họp cá nhân của bạn hoặc chọn tùy chọn Sử dụng ID Cuộc họp cá nhân của bạn cho các cuộc họp tức thời.

Liên kết cá nhân: Nếu có giấy phép trả phí trên tài khoản Kinh doanh hoặc Giáo dục, bạn có thể tạo một liên kết cá nhân. Nhấp vào Tùy chỉnh ở bên phải để tạo một liên kết mới hoặc chỉnh sửa liên kết cá nhân hiện có của bạn.

Khóa của người chủ trì: Nhấp vào biểu tượng mắt nhắm để xem khóa của người chủ trì và Chỉnh sửa để thay đổi khóa của người chủ trì.

Mục tài khoản

Giấy phép: Hiển thị loại giấy phép và tiện ích bổ sung được chỉ định cho bạn. Nhấp vào dấu chấm hỏi (?) để tìm hiểu thêm về từng loại giấy phép hoặc tính năng. Nếu có giấy phép Zoom Phone, bạn sẽ thấy gói cuộc gọi của mình. Mục này cũng hiển thị dung lượng cuộc họp và hội thảo trực tuyến của bạn (nếu có). Để thay đổi, bạn cần mua và chỉ định các giấy phép khác nhau.

Số tài khoản: Số tài khoản của bạn được liệt kê bên dưới tên của bạn. Bạn có thể ghi lại số tài khoản này khi gọi cho bộ phận hỗ trợ của Zoom để được trợ giúp, vì chúng tôi sẽ tìm được tài khoản của bạn nhanh hơn.

Mục đăng nhập

Email đăng nhập: Nhấp vào Chỉnh sửa ở phía bên phải để thay đổi địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập. Nếu bạn không thấy tùy chọn Chỉnh sửa hoặc muốn được hướng dẫn thêm, tìm hiểu thêm về cách thay đổi email của bạn.

Mật khẩu đăng nhập: Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi mật khẩu bạn dùng để đăng nhập. Tùy chọn này không khả dụng nếu bạn đăng nhập với tính năng Đăng nhập một lần.

Tài khoản được liên kết: Hiển thị các tài khoản được liên kết bạn có thể sử dụng để đăng nhập. Ví dụ: Đăng nhập một lần, đăng nhập qua Google.

Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị: Đăng xuất khỏi máy tính để bàn và thiết bị di động. Bạn cần thay đổi mật khẩu của mình trên các phiên bản cũ của Zoom sau khi đăng xuất. Tính năng này có thể hữu ích nếu bạn làm thất lạc thiết bị đã cài đặt và đăng nhập vào Zoom.

Mục khác

Nhóm người dùng: Hiển thị các nhóm người dùng mà chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên đã chỉ định bạn tham gia.

Tích hợp lịch và danh bạ: Thiết lập hoặc thực hiện thay đổi đối với tích hợp lịch và danh bạ của bạn với Google, Office365 hoặc Exchange.

Chuyển tiếp dữ liệu: Chọn khu vực trung tâm dữ liệu cho các hội thảo trực tuyến và cuộc họp được chủ trì.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.