Xóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn

Cập nhật gần nhất:

Nếu bạn là người dùng Zoom cơ bản (Miễn phí), bạn có thể xóa tài khoản Zoom của mình bất kỳ lúc nào. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.

Ghi chú: Người dùng Zoom trả phí (Được cấp giấy phép) phải hủy gói đăng ký của mình trước khi chấm dứt tài khoản.

Điều kiện tiên quyết để xóa hoặc chấm dứt tài khoản của bạn

  • Tài khoản Zoom cơ bản (Miễn phí)

Cách chấm dứt tài khoản của bạn

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản rồi nhấp vào Hồ sơ tài khoản
  3. Nhấp vào Chấm dứt tài khoản của tôi.

  4. Nhấp vào để xác nhận rằng bạn muốn chấm dứt tài khoản Zoom của mình. Thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tài khoản Zoom của bạn.
  5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang chủ Zoom và nhận được thông báo ngắn rằng việc chấm dứt tài khoản của bạn đã thành công. 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.