Sử dụng Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Zoom cung cấp nhiều tùy chọn để lên lịch một cuộc họp.

 • Lên lịch từ Zoom App (máy tính để bàn hoặc thiết bị di động)
 • Lên lịch từ Zoom Web Portal
 • Lên lịch từ plugin (Chrome, Outlook, Firefox)

Tiện ích mở rộng Trình lên lịch Zoom dành cho Chrome cho phép người tham gia lên lịch các cuộc họp Zoom trực tiếp từ Lịch Google. Khi sử dụng tiện ích mở rộng, bạn có thể bắt đầu một cuộc họp tức thời hoặc lên lịch một cuộc họp trong tương lai. Liên kết tham gia cuộc họp và thông tin chi tiết được gửi qua lời mời trên Lịch Google để người dự thính có thể tham gia bằng một cú nhấp chuột từ lịch.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Google Chrome
 • Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome từ Cửa hàng Google Chrome trực tuyến
 • Đăng nhập tài khoản Zoom bằng Google, email công việc và mật khẩu hoặc sử dụng phương thức Đăng nhập một lần (SSO)
 • Sử dụng Lịch Google để lên lịch cuộc họp

Cài đặt Tiện ích mở rộng

Trước khi có thể lên lịch cuộc họp bằng tiện ích mở rộng Chrome hoặc trực tiếp trong Lịch Google, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng Trình lên lịch Zoom từ Cửa hàng Chrome trực tuyến. Nhấp vào Thêm vào Chrome ở phía trên bên phải của cửa sổ tiện ích mở rộng.

 

Sử dụng Tiện ích mở rộng

 1. Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome sẽ cài đặt một biểu tượng bên cạnh thanh địa chỉ Chrome của bạn. Nếu bạn nhấp vào nút Zoom, tiện ích mở rộng Chrome sẽ mở ra.
   
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Zoom của bạn.
 3. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ có các tùy chọn bổ sung trong Tiện ích mở rộng Chrome:
  • Lên lịch cuộc họp: Nhấp vào Lên lịch cuộc họp để mở một sự kiện mới trên Lịch Google.
  • Bắt đầu cuộc họp: Di chuột qua Bắt đầu cuộc họp để chọn bắt đầu với video hoặc bắt đầu mà không bật video. Tìm hiểu thêm về cuộc họp tức thời. 
  • Tên/địa chỉ email: Nhấp vào tên hoặc địa chỉ email của bạn để mở trang hồ sơ Zoom của bạn.
  • Biểu tượng bánh răng: Nhấp vào biểu tượng Bánh răng để mở cài đặt cuộc họp Zoom.

Lên lịch cuộc họp từ Lịch Google

Lưu ý: Cài đặt trình lên lịch của bạn được đồng bộ từ Zoom Web Portal.

Bạn cũng có thể tạo lời mời tham gia Cuộc họp Zoom trên Lịch Google.

 1. Tạo một sự kiện lịch mới hoặc chỉnh sửa sự kiện trên lịch hiện có.
 2. Mở tùy chọn bổ sung của sự kiện.
  • Đối với sự kiện lịch mới, nhấp vào Thêm tùy chọn.
  • Đối với sự kiện lịch hiện có, nhấp vào biểu tượng Bút chì.
 3. Nhấp vào Đặt thành Cuộc họp Zoom
 4. Tùy chọn này sẽ tạo một cuộc họp Zoom và điền chi tiết cuộc họp vào phần mô tả.
 5. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Nếu bạn đang lên lịch lại cuộc họp Zoom từ Lịch Google, hãy chỉnh sửa mục nhập lịch và thay đổi ngày/giờ cuộc họp. Không kéo và thả sự kiện lịch hoặc sao chép chi tiết cuộc họp vào một mục nhập lịch khác.

Tùy chọn lên lịch của Tiện ích mở rộng Chrome

Các tùy chọn lên lịch của tiện ích mở rộng Chrome có thể được hiển thị mỗi khi bạn lên lịch cuộc họp hoặc bạn có thể tự động lên lịch cuộc họp với các cài đặt như cuộc họp gần đây nhất bạn lên lịch bằng tiện ích mở rộng.

 • Lên lịch cho: Nếu bạn có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lên lịch từ danh sách thả xuống. Tìm hiểu thêm về quyền lên lịch
 • ID cuộc họp
  • Tạo tự động: Tạo một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
  • ID cuộc họp cá nhân: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
 • Bảo mật
  • Mật mã: Nhập mật mã cuộc họp. Người tham gia sẽ được yêu cầu nhập mật mã này trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
   Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
  • Phòng chờ: Kích hoạt Phòng chờ cho cuộc họp.
  • Chỉ người dùng đã xác thực mới có thể tham gia: Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người đã đăng nhập mới được tham gia.
 • Mã hóa: Chọn mã hóa nâng cao tiêu chuẩn hoặc mã hóa đầu cuối cho cuộc họp của bạn. 
 • Video
  • Người chủ trì: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Người tham gia: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
 • Âm thanh*: Chỉ cho phép người dùng gọi đến sử dụng Điện thoạiÂm thanh máy tínhCả hai, hoặc Âm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
 • Yêu cầu đăng ký: Người tham gia sẽ được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu đăng ký trước khi nhận được liên kết tham gia cuộc họp. Câu hỏi đăng ký và các cài đặt khác có thể được cấu hình trên Web Portal. 
 • Bật tùy chọn tham gia trước người chủ trì: Cho phép người tham gia vào cuộc họp khi bạn vắng mặt hoặc trước khi bạn tham gia. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người đăng ký gói Cơ bản (miễn phí).
 • Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp: nếu tùy chọn tham gia trước người chủ trì chưa được bật, tùy chọn này sẽ tắt tiếng của tất cả người tham gia khi họ vào cuộc họp.
 • Thêm dấu mờ xác định rằng người tham gia đang xem: Thêm dấu mờ trên nội dung được chia sẻ trong cuộc họp. Tìm hiểu thêm về thêm dấu mờ.
 • Tự động ghi lại cuộc họp: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn ghi lại cuộc họp tự động. Chọn nếu bạn muốn cuộc họp được ghi lại cục bộ (trên máy tính của bạn) hoặc trên đám mây (zoom.us/recording). 
 • Hiển thị trong Danh sách sự kiện công khai: Thêm cuộc họp này vào Danh sách sự kiện công khai của bạn (nếu được bật cho tài khoản của bạn). Tìm hiểu thêm về Danh sách sự kiện công khai.
 • Phê duyệt hoặc từ chối quyền tham gia của người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định: Người chủ trì có thể cho phép chỉ người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể tham dự cuộc họp hoặc chặn tất cả người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể.
 • Bao gồm Liên kết lời mời trong trường vị trí: Liên kết tham gia cuộc họp sẽ được bao gồm trong trường vị trí của sự kiện lịch và trong phần mô tả. 
 • Người chủ trì thay thế: Nhập địa chỉ email của một người dùng Zoom khác Được cấp giấy phép, vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt. Tìm hiểu thêm về Người chủ trì thay thế.

Hiển thị các tùy chọn lên lịch mỗi lần

Theo mặc định, cuộc họp sẽ được lên lịch với các tùy chọn mà bạn đã sử dụng cho cuộc họp gần đây nhất. Tuy nhiên, bạn có thể hiển thị các tùy chọn lên lịch mỗi lần.

 1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng bên cạnh thanh địa chỉ của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng.
 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Yêu cầu mật khẩu cuộc họp: Nhập thủ công mỗi lần
  • Lên lịch cho: Cho phép tôi chọn mỗi lần
  • Người chủ trì thay thế: Cho phép tôi chọn mỗi lần
 4. Giờ đây các tùy chọn lên lịch sẽ hiển thị mỗi khi bạn chọn Đặt thành Cuộc họp Zoom.

Phiên đã hết hạn

Nếu bạn nhận được thông báo rằng phiên của bạn đã hết hạn ("Phiên trên Tiện ích mở rộng Zoom dành cho Chrome của bạn đã hết hạn."), bạn cần đăng nhập lại vào tiện ích mở rộng Chrome.

 1. Nhấp vào biểu tượng tiện ích mở rộng Zoom bên cạnh thanh địa chỉ của bạn.
 2. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn.

 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.