Âm thanh của tôi không hoạt động trên iOS hoặc Android

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Hãy thử các bước khắc phục sự cố này nếu bạn gặp sự cố về micrô hoặc loa sau khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng di động Zoom dành cho iOS hoặc Android.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Ứng dụng di động Zoom trên iOS hoặc Android (có trên Apple App StoreGoogle Play)

Khắc phục sự cố loa

Nếu bạn không thể nghe thấy những người tham gia khác trong cuộc họp Zoom, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố.

 • Đảm bảo loa của bạn đã bật. Nếu bạn thấy biểu tượng loa ở góc trên cùng bên trái ở trạng thái tắt, chạm nhẹ vào biểu tượng đó để bật loa:
 • Tăng âm lượng trên thiết bị di động của bạn bằng các nút âm lượng hoặc bảng thông báo. Ngay cả khi loa đã bật trong Zoom, âm lượng thiết bị của bạn có thể được đặt thành chỉ rung hoặc tắt tiếng.
 • Hãy thử sử dụng tai nghe.
 • Khởi động lại thiết bị di động của bạn.
 • Cài đặt lại Zoom từ Apple App Store hoặc Google Play

Khắc phục sự cố micrô

Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng micrô với ứng dụng di động Zoom, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố:

 • Đảm bảo micrô không bị tắt tiếng. Nếu bạn thấy biểu tượng Audio [Âm thanh] ở trạng thái tắt tiếng trong phần điều khiển cuộc họp, chạm vào biểu tượng đó để bỏ tắt tiếng cho bạn:

  Nếu bạn vẫn bị tắt tiếng, có thể người chủ trì đã tắt tiếng bạn khi vào cuộc họp. Yêu cầu được bật tiếng bằng cách gửi một tin nhắn trò chuyện cho người chủ trì.
 • Đảm bảo bạn đã kết nối âm thanh của thiết bị di động. Nếu bạn thấy biểu tượng Join Audio [Tham gia bằng âm thanh] sau đây trong điều khiển cuộc họp, chạm vào biểu tượng đó và chọn Call Over Internet [Gọi qua Internet]. Nếu được nhắc, hãy cho phép Zoom truy cập micrô của bạn.
 • Hãy thử sử dụng tai nghe có micrô.
 • Đảm bảo Zoom có quyền truy cập vào micrô của thiết bị.
  • iOS: Vào Settings [Cài đặt] > Privacy [Quyền riêng tư] > Microphone [Micrô] và bật nút bật/tắt cho Zoom.
  • Android: Vào Settings [Cài đặt] > Apps & notifications [Ứng dụng và thông báo] > App permissions [Cấp quyền ứng dụng] hoặc Permission Manager [Trình quản lý cấp quyền] > Microphone [Micrô] và bật nút bật/tắt cho Zoom.
 • Đảm bảo rằng không có ứng dụng nào khác đang cùng một lúc sử dụng micrô.
  • iOS: Chạm đúp vào nút "Home" để xem các ứng dụng hiện đang chạy. Vuốt lên để đóng ứng dụng.
  • Android: Chạm vào nút đa tác vụ (biểu tượng hình vuông thường ở góc dưới cùng bên phải) để xem các ứng dụng hiện đang chạy. Vuốt sang trái hoặc phải để đóng ứng dụng.
 • Khởi động lại thiết bị iOS của bạn.
 • Cài đặt lại Zoom từ Apple App Store hoặc Google Play

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.