Nền tùy chỉnh riêng của Zoom Rooms

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Bằng cách sử dụng Zoom Web Portal, bạn có thể thay đổi ảnh nền mặc định hoặc tùy chỉnh ảnh nền cho một phòng, tầng, hoặc vị trí.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh nội dung bảng điện tử Zoom Rooms để chia sẻ tin nhắn quan trọng khi phòng không được sử dụng hoặc hiển thị lên lịch với ảnh nền để sử dụng một ảnh tùy chỉnh trên thiết bị hiển thị lên lịch của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Quản trị viên hoặc chủ sở hữu
 • Zoom Room Phiên bản 3.5.19327.0620 hoặc cao hơn

Hướng dẫn về ảnh nền

Trước khi tải lên một ảnh nền tùy chỉnh, làm theo các hướng dẫn sau:

 • Định dạng: GIF, JPG/JPEG hoặc PNG 24 bit (không dùng alpha). Bất kỳ khu vực trong suốt nào của các ảnh định dạng PNG sẽ được hiển thị trên nền trắng.
 • Kích thước tối thiểu: 960px
 • Kích thước tối đa: 1920px
 • Kích thước khuyên dùng: 1920px x 1080px (tỷ lệ 16:9). Nếu bạn không sử dụng ảnh có tỷ lệ 16:9, bạn có thể thấy các thanh màu đen bên cạnh ảnh nền.
 • Kích thước tệp tối đa: 5 MB

Ảnh mẫu: hướng dẫn tiêu chuẩn, hướng dẫn tiêu chuẩn với danh sách họp trên TV
Biểu tượng mẫu để tạo ảnh nền của riêng bạn : biểu tượng Zoom Rooms

Thay đổi ảnh nền mặc định

Làm theo các bước sau nếu bạn muốn thay đổi ảnh nền mặc định đối với tất cả Zoom Rooms trong tài khoản của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng]Zoom Rooms.
 3. Nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản] ở đầu trang.
 4. Trong thẻ Account Profile [Hồ sơ tài khoản] , dưới mục Background image for Zoom Rooms [Ảnh nền cho Zoom Rooms], nhấn vào Upload New Image [Tải ảnh mới].
  Ghi chú: Xác minh ảnh của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.
 5. Chọn ảnh của bạn và nhấn vào Open [Mở].

Thay đổi ảnh nền cho một phòng, tầng, hoặc vị trí

Khi bạn tải lên một ảnh nền tùy chỉnh cho một phòng, tầng, hoặc vị trí cụ thể, ảnh này sẽ thay thế ảnh mặc định.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng]Zoom Rooms.
 3. Nhấn vào Edit [Chỉnh] bên cạnh phòng, tầng, hoặc vị trí, tùy thuộc vào nơi bạn muốn áp dụng nền.
 4. Trong thẻ Room Settings [Cài đặt phòng] , chuyển hướng đến mục Room Setup [Thiết lập phòng] .
 5. Bên cạnh mục Background image for Zoom Rooms [Ảnh nền cho Zoom Rooms], nhấn vào Upload New Image [Tải lên ảnh mới]. Nếu bạn thêm ảnh nền mặc định của riêng mình, bạn sẽ thấy bản xem trước của ảnh cùng với thông báo "Using account setting" ["Sử dụng cài đặt tài khoản"].

  Ghi chú: Xác minh ảnh của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi.
 6. Chọn ảnh của bạn và nhấn vào Open [Mở].

  Mẹo: Nhấn vào Delete [Xóa] hoặc Reset [Cài đặt lại] để gỡ bỏ ảnh đã tải lên. Nếu tài khoản của bạn có ảnh mặc định, ảnh này sẽ thay thế ảnh đã tải lên của bạn.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.