Thay đổi cài đặt thông báo cuộc trò chuyện

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Bạn có thể thay đổi thời điểm bạn được thông báo về tin nhắn trò chuyện mới. Bạn có thể đặt giờ không làm phiền và chọn không nhận thông báo khi bạn đang trong một cuộc họp. Bạn cũng có thể tắt tiếng trò chuyện nhóm hoặc kênh để không nhận bất kỳ thông báo trò chuyện nào cho các nhóm trò chuyện hoặc các kênh cụ thể.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Zoom desktop client cho Windows hoặc macOS, 5.2.0 trở lên

Thay đổi cài đặt thông báo trò chuyện cho tất cả các trò chuyện

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Chọn thẻ Chat [Trò chuyện].

  Bạn sẽ thấy phần cài đặt thông báo trò chuyện.

Thay đổi cài đặt thông báo trò chuyện cho một kênh hoặc trò chuyện nhóm

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn Chat [Trò chuyện].
 3. Nhấn mũi tên hướng xuống dưới cạnh tên kênh hoặc trò chuyện nhóm. Hoặc bạn có thể chọn kênh hoặc trò chuyện nhóm, sau đó nhấn vào biểu tượng thông tin  bên cạnh tên.
 4. Nhấn Notifications [Thông báo]. Bạn có thể thay đổi những cài đặt sau đây đối với kênh hoặc nhóm trò chuyện:
 • Show unread message badge [Hiện huy hiệu tin nhắn chưa đọc]: Hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc bên cạnh tên kênh hoặc nhóm trò chuyện.
 • Push Notifications [Thông báo đẩy]: Chọn nếu bạn muốn nhận thông báo đẩy cho:
  • All messages [Tất cả tin nhắn]: Nhận thông báo đẩy cho tất cả tin nhắn với nhóm này.  
  • Only direct messages, mentions [Chỉ tin nhắn trực tiếp và lời đề cập]: Chỉ nhận thông báo đẩy nếu bạn được gắn thẻ bằngđề cập trong trò chuyện hoặc khi đề cập @all [@tất cả] được sử dụng.
  • Nothing [Không thông báo]: Không nhận bất kỳ thông báo đẩy nào.
 • Mute Channel [Tắt tiếng kênh] / Mute Chat [Tắt tiếng trò chuyện]: Loại bỏ tất cả thông báo đẩy và các biểu tượng đỏ bên cạnh tên kênh hoặc trò chuyện nhóm, thẻ Chat [Trò chuyện] và ứng dụng Zoom trên dock/thanh tác vụ của bạn.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.