Sự cố Firefox mở nhiều thẻ khi tham gia

Cập nhật gần nhất:

Giới thiệu về sự cố Firefox mở nhiều thẻ khi tham gia cuộc họp

Khi cố gắng tham gia một cuộc họp Zoom, Mozilla Firefox sẽ bắt đầu không ngừng mở các thẻ.

Khắc phục sự cố Firefox mở nhiều thẻ

  1. Mở "Options Menu" ["Menu tùy chọn"] trên Firefox
  2. Đi đến các ứng dụng và đảm bảo zoommtg được đặt thành "Always Ask" ["Luôn hỏi"] hoặc "Use Zoom Meetings" ["Sử dụng Zoom Meetings"]. Nếu bạn không thấy "Use Zoom Meetings" ["Sử dụng Zoom Meetings"], vui lòng tải xuống phiên bản mới nhất tại đây.

Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng gửi yêu cầu.

 

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.