Dịch vụ tư vấn sự kiện trực tuyến của Zoom

Cập nhật gần nhất:

Chúng tôi biết chứ! Rằng Zoom khá dễ sử dụng. Nhưng...

Có lẽ bạn vẫn còn mới và nhận thấy rằng một chút trợ giúp sẽ có ích với những cuộc họp và hội thảo trực tuyến trọng đại. Đội ngũ Dịch vụ Zoom Event luôn sẵn sàng trợ giúp! Dịch vụ Zoom Event giúp bạn lập kế hoạch, hỗ trợ và tạo ra các sự kiện trực tuyến, sự kiện trực tiếp và sự kiện kết hợp tốt nhất trên Zoom. Cho dù sự kiện của bạn có yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, kiểm duyệt trong sự kiện, điều phối sự kiện phức tạp hay sản xuất sự kiện ở mức độ cao nhất - chúng tôi đều có giải pháp cho bạn. Dịch vụ Zoom Event chứng minh cho bạn thấy không gì là không thể với các sự kiện trên Zoom.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.