Bắt đầu với Zoom Rooms

Cập nhật gần nhất:

Zoom Rooms là hệ thống phòng dựa trên phần mềm mang đến trải nghiệm hợp nhất của hội nghị âm thanh, chia sẻ màn hình không dây và hội nghị video. Zoom Rooms có thể được dùng cho người dự thính trong cùng phòng hoặc người dự thính từ xa tham gia từ phòng khác từ máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Mỗi phòng yêu cầu tối thiểu một máy tính macOS hoặc Windows chạy phần mềm Zoom Rooms và một máy tính bảng iPad, Android hoặc Windows 10 chạy ứng dụng Zoom Rooms. Các thiết bị bổ sung có thể bao gồm màn hình TV, loa, camera, micrô và một iPad chạy Màn hình lên lịch Zoom Rooms. Người dùng có thể đăng ký thiết bị trong Quản lý thiết bị Zoom để quản lý từ xa bổ sung từ Zoom Web Portal.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để thiết lập Zoom Rooms

 • Giấy phép Zoom Rooms
 • Vai trò có quyền truy cập Zoom Rooms trên web portal

Cấp giấy phép

Để triển khai Zoom Room hoàn thiện, tài khoản của bạn cần có giấy phép Zoom Room hoặc gói dùng thử Zoom Rooms miễn phí trong 30 ngày.Bạn có thể mua giấy phép Zoom Rooms tại Zoom Rooms hoặc bằng cách Liên hệ với bộ phận kinh doanh.

Để thử nghiệm phần mềm, bạn có thể triển khai thiết lập Zoom Room thử nghiệm cho phép bạn bắt đầu cuộc họp thử nghiệm hoặc tham gia cuộc họp giới hạn các tính năng mà không cần mua giấy phép Zoom Rooms.

Cách chuẩn bị thiết lập Zoom Room

 1. Thiết kế căn phòng của bạn để có cách sắp xếp bàn ghế phù hợp với nhu cầu nhất:
 2. Xem xét Quản lý thiết bị Zoom có phù hợp với tổ chức của bạn hay không. 
 3. Sử dụng phần cứng có các yêu cầu hệ thống cần thiết. 
 4. Chuẩn bị mạng Có dây, Không dây của bạn và cấu hình tường lửa:
  • Đảm bảo mạng phụ Không dây có thể kết nối với mạng phụ Có dây, nếu không kết nối được, hãy sử dụng bộ chuyển đổi ethernet iPad.
  • Cấu hình tường lửa máy tính để bàn của bạn cho Airplay nếu cần.
 5. Thêm hoặc xác định người dùng trên cổng Zoom Rooms làm người quản lý Zoom Rooms. Những người dùng này phải có quyền trong Zoom Rooms.
 6. Thêm một Zoom Rooms từ Web Portal hoặc Trình điều khiển Zoom Rooms. Bạn cũng có thể thử nghiệm thiết lập Zoom Room từ xa bằng cách sử dụng trình điều khiển dựa trên web.
 7. Thêm lịch Google hoặc Microsoft để tích hợp vào Zoom Rooms:
 8. Chuẩn bị thẻ Tài khoản phòng với thông tin đăng nhập lưu trong thư mục được bảo mật.
 9. Kiểm tra xem phòng của bạn đã sẵn sàng về nội thất, điện, mạng, và hệ thống ống nối dây cáp chưa.

Cách thiết lập Zoom Rooms

Thiết lập phần cứng của bạn trong phòng hội nghị

 • Gắn TV, camera, PC/Mac lên tường.
 • Kết nối truyền hình cáp, camera, thành phần âm thanh, và mạng.
 • Bật PC/Mac và trình điều khiển, kết nối với mạng.
 • Nâng cấp firmware TV, camera, và các thành phần âm thanh (nếu cần).

Thiết lập hệ điều hành (OS) của bạn

 1. Cấu hình Windows hoặc macOS của bạn cho chế độ ki-ốt.
 2. Cấu hình chế độ ki-ốt của trình điều khiển.

Thiết lập phần mềm Zoom Rooms

Xác nhận và hoàn tất thiết lập

Cách sử dụng trình điều khiển Zoom Rooms

Sau khi thiết lập, sử dụng các nút trên bảng phía bên trái trong giao diện người dùng của trình điều khiển. Một số tính năng có thể không được cung cấp trên tất cả các nền tảng.

Ghi chú: Các hướng dẫn này áp dụng cho các phòng có trình điều khiển phòng iOS hoặc Android. 

Màn hình chínhBắt đầu các cuộc họp đã được lên lịch với tư cách người chủ trì, bắt đầu cuộc họp tức thời, tham gia cuộc họp sử dụng ID cuộc họp hoặc tên liên kết cá nhân, gọi thiết bị H.323/SIP hoặc hiển thị hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu chia sẻ màn hình.

Điện thoại: Gọi đến số điện thoại bằng Zoom Phone. Để sử dụng tính năng này, bạn cần chỉ định giấy phép Zoom Phone cho phòng đó.

Liên hệ: Xem liên hệ và bắt đầu cuộc họp tức thời.

 • Chỉ các liên hệ nội bộ (người dùngphòng) mới được hiển thị trong trình điều khiển phòng. 
 • Theo mặc định, danh mục liên lạc Zoom của bạn bao gồm người dùng nội bộ trong cùng một tổ chức, những người dùng này có thể thuộc cùng một tài khoản hoặc sử dụng địa chỉ email có cùng tên miền với bạn. Bạn có thể vào quản lý liên lạc để thay đổi mục này.
 • Bạn có thể hạn chế sự xuất hiện của một người dùng trong danh sách liên hệ của phòng bằng cách tạo nhóm trò chuyện hạn chế hoặc riêng tư và thêm tất cả liên hệ ngoại trừ Zoom Room mà bạn không muốn xuất hiện.

Cài đặt: Xem các cài đặt phòng, chẳng hạn như thay đổi thiết bị âm thanh/video.

Tài liệu bổ sung

*Đối với những người đã cấu hình Zoom Rooms trước ngày 1 tháng 11 năm 2015, bạn vẫn có thể tiếp tục giấy phép trả phí của mình để cấu hình các phòng bổ sung.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.