Cập nhật thẻ tín dụng

Cập nhật gần nhất:

Zoom chấp nhận Visa, Mastercard, Discover, JCB và American Express. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng bất kỳ lúc nào thông qua Zoom web portal.

Hướng dẫn cập nhật thẻ tín dụng 

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấp vào Billing [Thanh toán].
 3. Nhấp vào thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn].
 4. Cuộn đến phần Payment Method [Phương thức thanh toán], rồi nhấp vào Edit [Chỉnh sửa].
  Ghi chú: Bạn cần nhập lại mọi thông tin thẻ thanh toán nếu bạn cập nhật bất kỳ phần nào trong thông tin thẻ thanh toán của mình. Ví dụ: nếu bạn cập nhật ngày hết hạn, bạn sẽ cần nhập lại mọi thông tin khác.
 5. Nhập thông tin thẻ tín dụng.
  Ghi chú: Nếu địa chỉ thanh toán được liên kết với thẻ thanh toán của bạn không giống địa chỉ bạn nhập trong phần Billing Contact [Liên hệ hóa đơn], hãy bỏ chọn hộp kiểm Same as Bill To Contact [Giống với liên hệ người thanh toán] bên dưới thông tin thẻ tín dụng và thay đổi địa chỉ để khớp với địa chỉ được liên kết với thẻ của bạn.
 6. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi]
  Ghi chú: Nếu bạn gặp lỗi, hãy xem danh sách các lỗi thanh toán thường gặp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.