Zoom Community đã sẵn sàng!
Chúng tôi hoan nghênh tất cả khách hàng của Zoom cùng tham gia vào Zoom Community để đưa ra những thắc mắc,
tìm kiếm giải pháp và cộng tác với các đồng nghiệp. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom của bạn và bắt đầu cộng tác!

Mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao Theo dõi

Tổng quan

Mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao sẽ giúp gửi các tin nhắn trò chuyện giữa người dùng Zoom một cách bảo mật. Tính năng nhắn tin mã hóa sẽ mã hóa tất cả các tin nhắn trò chuyện bằng TLS 1.2 với thuật toán 256 bit Chuẩn mã hóa cao cấp (AES).

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Zoom Desktop Client
  • Windows: 4.1.8826.0925 trở lên
  • macOS: 4.1.8826.0925 trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom
  • Android: 4.1.8855.0925 trở lên
  • iOS: 4.1.8855.0925 trở lên

Lưu ý: Một số phiên bản cũ của Zoom bao gồm phiên bản Windows và Mac 3.5.37712.0111 trở lên, phiên bản iOS 3.5.37749.0111 trở lên và phiên bản Android 3.5. 37712.0111 có hỗ trợ trò chuyện được mã hóa nâng cao nhưng không cung cấp đầy đủ các chức năng.

Hạn chế sau khi bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao

Sau khi bạn bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao, người dùng và quản trị viên sẽ không thể sử dụng các tính năng trò chuyện sau:

Người dùng

 • Gửi hình GIF động
 • Xem bản xem trước liên kết dành cho tin nhắn cuộc trò chuyện chứa URL
 • Xem tệp tin hoặc hình ảnh trên bảng điều khiển bên phải (nhấp vào biểu tượng thông tin để hiển thị bảng điều khiển này)
 • Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi
 • Tìm kiếm lịch sử trò chuyện
 • Xem bản xem trước tin nhắn trong thông báo trò chuyện

Quản trị viên

Bật mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao

Để bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao cho tất cả thành viên trong tổ chức của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Quản lý trò chuyện.
 3. Nhấp vào thẻ Cài đặt trò chuyện.
 4. Xác nhận rằng tùy chọn Bật mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao đã được bật.
  Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Bật để xác nhận thay đổi.

Sử dụng cuộc trò chuyện được mã hóa

Biểu tượng ổ khóa sẽ hiển thị trên các cuộc trò chuyện cho biết đã bật mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao.

Nếu bạn bật tính năng trò chuyện mã hóa nâng cao, người dùng sẽ không nhìn thấy cuộc trò chuyện được mã hóa cho đến khi họ mở Zoom. Các thông báo (bao gồm cả thông báo trên màn hình khóa) sẽ cho biết họ đã nhận được cuộc trò chuyện được mã hóa.