Mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao

Cập nhật gần nhất:

Mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao sẽ giúp gửi các tin nhắn trò chuyện giữa người dùng Zoom một cách bảo mật. Tính năng nhắn tin mã hóa sẽ mã hóa tất cả các tin nhắn trò chuyện bằng TLS 1.2 với thuật toán 256 bit Chuẩn mã hóa cao cấp (AES).

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Zoom Desktop Client
  • Windows: 4.1.8826.0925 trở lên
  • macOS: 4.1.8826.0925 trở lên
 • Ứng dụng di động Zoom
  • Android: 4.1.8855.0925 trở lên
  • iOS: 4.1.8855.0925 trở lên

Khác biệt khi tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao được bật và tắt

Khi bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao:

 • Dữ liệu lưu trữ: Nội dung được mã hóa bằng các khóa được tạo và thực thi trên thiết bị của người tham gia trò chuyện.
 • Dữ liệu được truyền: Trò chuyện được mã hóa khi truyền bằng Bảo mật tầng giao vận

Khi tắt tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao:

 • Dữ liệu lưu trữ: Nội dung trò chuyện được mã hóa bằng các khóa được tạo và thực thi trên máy chủ Dịch vụ web của Amazon (AWS) với AWS KMS.
 • Dữ liệu được truyền: Trò chuyện được mã hóa khi truyền bằng Bảo mật tầng giao vận

Hạn chế sau khi bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao

Sau khi bạn bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao, người dùng và quản trị viên sẽ không thể sử dụng các tính năng trò chuyện sau:

Người dùng

 • Gửi hình GIF động
 • Xem tệp tin hoặc hình ảnh trên bảng điều khiển bên phải (nhấn vào biểu tượng thông tin để hiển thị bảng điều khiển này)
 • Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi
 • Xem bản xem trước tin nhắn trong thông báo trò chuyện
 • Đánh dấu tin nhắn trò chuyện
 • Tìm kiếm lịch sử trò chuyện**
 • Xem bản xem trước liên kết dành cho tin nhắn cuộc trò chuyện chứa URL**
  Ghi chú: Quản trị viên có thể bật bản xem trước liên kết bị tắt theo mặc định .

Quản trị viên

**Ghi chú: Tính năng xem trước liên kết và tìm kiếm lịch sử trò chuyện được hỗ trợ nếu sử dụng phiên bản 5.8.0 trở lên đối với Windows, MacOS, Android, và iOS.

Bật mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được kích hoạt trên tài khoản của bạn, các nhóm trò chuyện đã hợp nhất với Groups [Nhóm]. Tìm hiểu cách tạo nhóm và thay đổi cài đặt nhóm.

Để bật tính năng mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao cho tất cả thành viên trong tổ chức của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào IM Management [Quản lý trò chuyện].
 3. Nhấn vào thẻ IM Settings [Cài đặt trò chuyện].
 4. Xác nhận rằng tùy chọn Enable advanced chat encryption [Bật mã hóa cuộc trò chuyện nâng cao] đã được bật.
  Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Bật để xác nhận thay đổi.
 5. (Tùy chọn) Nếu bật mã hóa trò chuyện nâng cao, chọn ô Enable link preview [Bật bản xem trước liên kết] để bật bản xem trước liên kết.
  Khi được bật, bản xem trước liên kết sẽ hiển thị cho những người dùng đã gửi hoặc nhận tin nhắn trò chuyện có liên kết. Ứng dụng cục bộ sẽ phát hiện liên kết trong tin nhắn của người gửi trước khi mã hóa liên kết, và bản xem trước liên kết sẽ được chia sẻ với người gửi và người nhận. Tính năng xem trước liên kết này chỉ có thể phát hiện URL và chúng phải khớp với http:// hoặc https://không có dấu cách theo sau. Tính năng này được tắt theo mặc định.

Sử dụng cuộc trò chuyện được mã hóa

Sau khi bật tính năng mã hóa trò chuyện nâng cao, các cuộc trò chuyện trong Zoom desktop client và thẻ ứng dụng di động sẽ hiển thị biểu tượng khóa để chỉ ra rằng mã hóa trò chuyện nâng cao được bật.

Người dùng sẽ không nhìn thấy cuộc trò chuyện được mã hóa cho đến khi họ mở Zoom. Các thông báo (bao gồm cả thông báo trên màn hình khóa) sẽ cho biết họ đã nhận được cuộc trò chuyện được mã hóa.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.