Lên lịch một cuộc họp có yêu cầu đăng ký

Cập nhật gần nhất:

Lên lịch một cuộc họp yêu cầu đăng ký sẽ yêu cầu người tham gia đăng ký bằng e-mail, tên và các câu hỏi tùy chọn khác, cho phép bạn nắm bắt thêm thông tin về những người dự thính. Sau khi cuộc họp được lên lịch, bạn có thể quản lý những người đăng ký, gửi lại email xác nhận và bạn cũng có thể tạo báo cáo đăng ký cuộc họp nếu bạn muốn tải xuống danh sách những người đã đăng ký.

Nếu không cần thu thập nhiều thông tin như vậy, thì bạn có thể lên lịch một cuộc họp mà không cần phải đăng ký.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết cho các cuộc họp có đăng ký

 • Loại người dùng của người chủ trì phải là được cấp giấy phép
 • Tài khoản Chuyên nghiệp, Kinh doanh, Giáo dục hoặc Doanh nghiệp lớn để có thể tùy chỉnh các tùy chọn đăng ký
 • Cuộc họp có đăng ký không thể sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn và không thể là cuộc họp định kỳ không có thời gian cố định. 

Hạn chế của tính năng đăng ký cuộc họp

 • Cuối năm 2022, tính năng đăng ký cuộc họp và hội thảo trực tuyến của Zoom dành cho người dự thính sẽ thay đổi, do đó khi đăng ký, liên kết tham gia sẽ không còn được hiển thị trên trang xác nhận trong trình duyệt web nữa. Thay vào đó, người đăng ký sẽ nhận được liên kết tham gia thông qua email xác nhận đăng ký của Zoom. Thay đổi này sẽ giúp ngăn chặn những kẻ tấn công lấy được liên kết đăng ký bằng địa chỉ email mà họ không có quyền kiểm soát cá nhân và hạn chế những vị khách không mong muốn tham gia các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến. Các tài khoản có thể bật tính năng đăng ký cải tiến ngay bây giờ bằng cách liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Zoom.
 • Số lượng người đăng ký tối đa cho mỗi lần tổ chức cuộc họp là 4999. Nếu bạn cần chứa nhiều hơn số lượng tối đa, chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng cuộc họp định kỳ có đăng ký, vì mỗi lần lặp lại chuỗi cuộc họp có thể chứa tối đa 4999 người đăng ký.

Cách bật tính năng đăng ký cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Cuộc họp.
 3. Nhấp vào Lên lịch cuộc họp hoặc chỉnh sửa cuộc họp hiện có.
 4. Trong phần Đăng ký, đảm bảo chọn hộp kiểm Bắt buộc.
  Sau khi lên lịch cuộc họp, các thẻ Đăng kýQuảng bá thương hiệu sẽ xuất hiện.
 5. Quản lý người dự thính: Nhấp vào Xem để xem danh sách những người đã đăng ký tham gia cuộc họp. Nhấp vào tên người đăng ký sẽ cung cấp thêm thông tin về người đó.

Ghi chú: Nếu bạn cũng yêu cầu cả tính năng xác thực để tham gia cuộc họp, thì người đăng ký của bạn sẽ cần đăng ký bằng email được liên kết với tài khoản Zoom đang hoạt động. Điều này phải được thực hiện để có thể hoàn tất quá trình đăng ký. Hồ sơ xác thực cũng có thể yêu cầu người đăng ký tham gia hội thảo trực tuyến bằng tài khoản khớp với email mà họ đã đăng ký.

Cách tùy chỉnh tùy chọn đăng ký

Ghi chú: Cài đặt này chỉ khả dụng đối với tài khoản Kinh doanh, Giáo dục hoặc Doanh nghiệp lớn.

Sau khi lên lịch cuộc họp, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn đăng ký:

 1. Nhấp vào thẻ Đăng ký.
 2. Trong mục Tùy chọn đăng ký, nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Tùy chỉnh các tùy chọn này:

Thẻ Đăng ký: Tùy chỉnh cài đặt đăng ký, chẳng hạn như phê duyệt, thông báo, giới hạn đăng ký và các cài đặt khác.  

  • Phê duyệt tự động: Bất kỳ ai đăng ký sẽ được phê duyệt và nhận thông tin về cách thức tham gia.
  • Phê duyệt thủ công: Bất kỳ ai đăng ký sẽ cần được người chủ trì phê duyệt trên trang quản lý cuộc họp và sau đó sẽ nhận được thông tin về cách thức tham gia. Người đăng ký ở trạng thái Đang chờ sẽ không thể tham gia cuộc họp. 
  • Gửi email cho người chủ trì khi có người đăng ký: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn nhận email khi ai đó đăng ký cuộc họp của bạn. Người tham gia sẽ nhận được email khi bạn phê duyệt đăng ký của họ.
  • Đóng đăng ký sau ngày diễn ra sự kiện: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn từ chối những người đăng ký sau ngày họp và thời gian kết thúc dự kiến. Người tham gia vẫn có thể đăng ký vào ngày diễn ra sự kiện và khi cuộc họp đã bắt đầu, miễn là trước thời gian kết thúc cuộc họp dự kiến. Ví dụ: nếu bạn lên lịch cuộc họp vào lúc 9 giờ sáng với khoảng thời gian 2 tiếng, quá trình đăng ký sẽ kết thúc lúc 11 giờ sáng.
   Ghi chú: Nếu bạn bật cài đặt này và thiết lập cho cuộc họp khả dụng theo yêu cầu, mọi người có thể sử dụng liên kết đăng ký ban đầu để đăng ký bản ghi lại cuộc họp theo yêu cầu.
  • Hạn chế số lượng người đăng ký: Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn hạn chế số lượng người đăng ký cho cuộc họp của mình. Khi cuộc họp đã đạt đến số lượng người đăng ký đã chỉ định, không ai có thể đăng ký thêm.
  • Cho phép người dự thính tham gia từ nhiều thiết bị: Chọn tùy chọn này để cho phép người tham gia cuộc họp có thể tham gia từ nhiều thiết bị, chẳng hạn như máy tính và điện thoại.
  • Hiển thị các nút chia sẻ trên mạng xã hội trên trang đăng ký: Cung cấp các nút để chia sẻ trang đăng ký trên Facebook, Twitter, LinkedIn hoặc email.

Thẻ Cài đặt email: Bạn có thể tùy chỉnh một số cài đặt email liên quan đến việc đăng ký. 

 • Chọn ngôn ngữ của email: Thiết lập ngôn ngữ của email mà người đăng ký nhận được. Bạn có thể thiết lập một ngôn ngữ cụ thể hoặc chọn Giống với ngôn ngữ mặc định của người nhận để cho phép Zoom tự động trả lời bằng ngôn ngữ trong trang đăng ký của họ. 
 • Liên hệ qua email: Điều chỉnh thông tin liên hệ đã cung cấp cho người đăng ký nếu họ có thắc mắc về cuộc họp. 
 • Email xác nhận cho người đăng ký: Thiết lập nếu bạn muốn gửi email xác nhận cho người đăng ký sau khi phê duyệt, cũng như thêm một số bổ sung nhỏ vào phần đầu và cuối của mẫu email. 
  Ghi chú: Các thay đổi phức tạp hơn đối với mẫu email phải do quản trị viên thực hiện trong Quảng bá thương hiệu

Thẻ Câu hỏi: Bạn có thể tùy chỉnh các trường câu hỏi xuất hiện trong trang đăng ký của mình. 

  1. Chọn các hộp kiểm cho (các) trường bạn muốn đưa vào trang đăng ký của mình.
  2. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu bạn muốn cài đặt trường đó thành bắt buộc.
  3. Nhấp vào Lưu tất cả.
   Ghi chú:
   • Tên và địa chỉ email luôn bắt buộc.
   • Một số trường như Quốc gia/Khu vựcTiểu bang/Tỉnh thành sẽ hiển thị dưới dạng menu thả xuống cho người tham gia.

Thẻ Tùy chỉnh câu hỏi

 1. Nhấp vào Câu hỏi mới để thêm câu hỏi.
 2. Chọn loại câu hỏi: Câu trả lời ngắn hoặc Một câu trả lời.
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Bắt buộc nếu bạn muốn yêu cầu người tham gia trả lời câu hỏi.
 4. Nhập câu hỏi.
 5. Đối với câu hỏi có một câu trả lời, nhập các lựa chọn câu trả lời.
 6. Nhấn vào Create [Tạo]. Lặp lại các bước trên để tạo thêm câu hỏi tùy chỉnh.
 7. Nhấp vào Lưu tất cả để lưu đăng ký tùy chỉnh của bạn.

Cách tùy chỉnh tính năng quảng bá thương hiệu cho đăng ký

Sau khi lên lịch cuộc họp, nhấp vào thẻ Quảng bá thương hiệu để tùy chỉnh các tùy chọn quảng bá thương hiệu cho trang đăng ký của bạn:

 • Biểu ngữ: Nhấp vào Tải lên để thêm hình ảnh xuất hiện ở đầu trang đăng ký của bạn.
 • Logo: Nhấp vào Tải lên để thêm hình ảnh xuất hiện ở bên phải chủ đề cuộc họp trên trang đăng ký của bạn. Logo cũng được hiển thị trong thư mời qua email.
 • (Tùy chọn) Nhấp vào Thêm mô tả để thêm văn bản thay thế vào hình ảnh. Mô tả không được hiển thị trên màn hình nhưng sẽ giúp người khiếm thị truy cập và hiểu được hình ảnh.

Cách tùy chỉnh liên kết Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư

Bạn có thể sử dụng hồ sơ tài khoản của mình để tùy chỉnh URL cho các liên kết Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của mình. Các liên kết này hiển thị bên dưới biểu mẫu đăng ký cho tất cả các trang đăng ký ghi lại, hội thảo trực tuyến và cuộc họp.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.