Bỏ phiếu cho cuộc họp

Cập nhật gần nhất:

Tính năng bỏ phiếu cho cuộc họp giúp bạn có thể tạo khảo sát bỏ phiếu với một hay nhiều lựa chọn. Bình chọn có thể tiến hành khi cuộc họp đang diễn ra và bạn sẽ nhận phản hồi từ những người tham dự. Sau cuộc họp, bạn cũng có thể tải xuống bản báo cáo bỏ phiếu. Trường hợp không muốn thu thập thông tin người tham gia cùng kết quả bình chọn, bạn có thể tạo bình chọn ẩn danh.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện trước tiên để tham gia bỏ phiếu cho cuộc họp

 • Loại người dùng của người chủ trì phải là được cấp giấy phép
 • Zoom Desktop Client dành cho Windows, macOS hoặc Linux, phiên bản 5.4.7 trở lên; hoặc Zoom Web Client
 • Cuộc họp phải là cuộc họp đã được lên lịch hoặc cuộc họp tức thời sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn

Điều kiện giới hạn

 • Người tham gia có thể sử dụng tính năng bỏ phiếu trên ứng dụng di động iOS hoặc Android, nhưng người chủ trì cần dùng Desktop Client để quản lý bỏ phiếu.
 • Chỉ có người chủ trì cuộc họp ban đầu mới có thể chỉnh sửa hoặc thêm bình chọn khi cuộc họp đang diễn ra. Nếu vai trò chủ trì hoặc đồng chủ trì được chuyển sang người dùng khác, người dùng đó chỉ có thể khởi chạy các cuộc bình chọn đã tạo.
 • Bạn có thể tạo tối đa 25 cuộc bình chọn cho mỗi cuộc họp và tối đa 10 câu hỏi cho mỗi cuộc bình chọn.
 • Nếu trong một cuộc họp bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.
 • Cuộc họp phải là cuộc họp đã được lên lịch hoặc cuộc họp tức thời sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn
 • Người chủ trì thay thế không thể thêm hoặc chỉnh sửa bình chọn trừ khi bạn nhấp vào cài đặt cho phép người chủ trì thay thế có thể thêm hoặc chỉnh sửa bình chọn.

Khởi chạy bỏ phiếu

Tài khoản

Để bật tính năng bỏ phiếu cho tất cả thành viên trong tổ chức của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản.
 3. Điều hướng đến tùy chọn Bỏ phiếu trong thẻ Cuộc họp và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấp vào công tắc bật/tắt để bật lên. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Bật để xác nhận thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Quản lý nhóm đổi tên thành Nhóm.

Để bật tính năng bỏ phiếu cho tất cả thành viên trong một nhóm cụ thể:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm người dùng.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Quản lý nhóm.
 3. Nhấp vào tên nhóm, sau đó nhấp vào thẻ Cài đặt.
 4. Điều hướng đến tùy chọn Bỏ phiếu trong thẻ Cuộc họp và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấp vào công tắc bật/tắt để bật lên. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Bật để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp Tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật bỏ phiếu cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản (nếu bạn là quản trị viên của tài khoản) hoặc Cài đặt (nếu bạn là thành viên của tài khoản).
 3. Điều hướng đến tùy chọn Bỏ phiếu trong thẻ Cuộc họp và xác nhận đã bật cài đặt.
  Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấp vào công tắc bật/tắt để bật lên. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Bật để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp Nhóm hoặc cấp Tài khoản và bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.

Thêm khảo sát bình chọn sử dụng Web Portal

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Đi đến trang Cuộc họp và nhấp vào cuộc họp đã được lên lịch. Nếu bạn chưa lên lịch cuộc họp, hãy lên lịch cuộc họp ngay bây giờ.
 3. Cuộn xuống cuối trang để tìm tùy chọn Bình chọn.
 4. Nhấp vào Thêm để bắt đầu tạo bình chọn.
 5. Nhập tiêu đề và câu hỏi đầu tiên của bạn.
  • (Tùy chọn) Nhấp vào ô Ẩn danh để tạo bình chọn ẩn danh, tính năng này cho phép ẩn thông tin bình chọn của người tham gia trong cuộc họp và trong báo cáo.
  • Chọn phương án hiển thị câu hỏi với một lựa chọn (người tham gia chỉ có thể chọn một câu trả lời) hoặc nhiều lựa chọn (người tham gia có thể chọn nhiều câu trả lời).
 6. Nhập câu trả lời cho câu hỏi và nhấp vào Lưu ở phía dưới.
 7. Nếu bạn muốn thêm câu hỏi mới, hãy nhấp vào Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi mới cho cuộc bình chọn cụ thể của bạn.

Thêm khảo sát bình chọn sử dụng Desktop Client hoặc Web Client

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Bắt đầu cuộc họp.
 3. Nhấp vào Bình chọn trong tính năng điều khiển cuộc họp.
 4. Nhấp Thêm câu hỏi (desktop client) hoặc Thêm bình chọn (web client).
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web, tại đó bạn có thể thêm câu hỏi bình chọn.
 5. Nhấp vào Thêm để bắt đầu tạo bình chọn.
 6. Nhập tiêu đề và câu hỏi đầu tiên của bạn.
  • (Tùy chọn) Nhấp vào ô Ẩn danh để tạo bình chọn ẩn danh, tính năng này cho phép ẩn thông tin bình chọn của người tham gia trong cuộc họp và trong báo cáo.
  • Ở góc trên bên phải, hãy chọn phương án hiển thị câu hỏi với Một lựa chọn (người tham gia chỉ có thể chọn một câu trả lời) hoặc Nhiều lựa chọn (người tham gia có thể chọn nhiều câu trả lời).
 7. Nhập câu trả lời cho câu hỏi và nhấp vào Lưu ở phía dưới.
 8. Nếu bạn muốn thêm câu hỏi mới, hãy nhấp vào Thêm câu hỏi để tạo câu hỏi mới cho cuộc bình chọn cụ thể của bạn.

Khởi chạy bình chọn

 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom đã lên lịch và bật tính năng bỏ phiếu.
 2. Nhấp vào Bình chọn trong tính năng điều khiển cuộc họp.
 3. Chọn bình chọn bạn muốn khởi chạy.
 4. Nhấp vào Khởi chạy bỏ phiếu.
 5. Những người tham gia cuộc họp sẽ được nhắc trả lời khảo sát bỏ phiếu. Người chủ trì có thể xem kết quả ngay tại thời điểm diễn ra bỏ phiếu.
 6. Nếu bạn muốn kết thúc bình chọn, hãy nhấp vào Kết thúc bình chọn.
 7. Nếu bạn muốn chia sẻ kết quả cho những người tham gia cuộc họp, hãy nhấp vào Chia sẻ kết quả.
  Sau đó, những người tham gia có thể xem kết quả của khảo sát bỏ phiếu.
 8. (Tùy chọn) Bạn có thể chọn Khởi chạy lại để khởi động lại bình chọn.
  Lưu ý: Nếu trong một cuộc họp bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.
 9. (Tùy chọn) Để xem báo cáo bình chọn đầy đủ, hãy nhấp vào nút Tải xuống. Điều này sẽ khởi chạy trình duyệt web mặc định để bạn có thể tải xuống toàn bộ báo cáo bình chọn cho biết các phương án mà mỗi người tham gia đã chọn, thay vì tỷ lệ của mỗi lựa chọn.
  Lưu ý: Nếu bạn không có tùy chọn này, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Zoom để yêu cầu bật tính năng này.

Tải xuống báo cáo kết quả bình chọn

Bạn có thể tải xuống báo cáo kết quả bình chọn sau cuộc họp. Khi xem báo cáo kết quả bình chọn, hãy lưu ý những vấn đề sau:

  • Nếu bạn đã bật đăng ký và thiết lập bình chọn không ẩn danh, kết quả sẽ liệt kê tên và địa chỉ email của người tham gia.
  • Nếu bạn không bật đăng ký, báo cáo bỏ phiếu sẽ hiển thị tên trong hồ sơ của những người tham gia chưa xác thực cùng tên và địa chỉ email của những người tham gia đã xác thực.
  • Nếu cuộc bình chọn là ẩn danh, kết quả sẽ "ẩn danh" đối với tên và địa chỉ email của người tham gia.

Lưu ý: Nếu bạn muốn tải xuống kết quả bình chọn khi cuộc họp đang diễn ra, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Zoom để yêu cầu bật tính năng này.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 83K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.