Phần cứng Zoom Phone được chứng nhận

Cập nhật gần nhất:

Bảng dưới đây liệt kê danh sách các thiết bị điện thoại được hỗ trợ cho Zoom Phone. Bạn cũng có thể xem danh sách các tính năng được hỗ trợ. Trước khi bạn thêm thiết bị vào Zoom Phone, vui lòng xem tổng quan về quy trình cấp phép.

Truy cập trang Zoom Chứng nhận để biết thêm thông tin về chứng nhận và danh sách đầy đủ về các thiết bị được Zoom chứng nhận. Đối với Thiết bị Zoom Phone, hãy xem danh sách các thiết bị được hỗ trợ của chúng tôi.

Ghi chú:

 • Kể từ tháng 10 năm 2021, cột hỗ trợ Firmware thể hiện rõ ngày phát hành của firmware.
 • Điện thoại bàn phải hỗ trợ TLSv1.2 để làm việc với Zoom Phone.
 • Bạn phải có phiên bản firmware mới nhất theo danh sách dưới đây để thiết bị của bạn có thể hoạt động bình thường. Nhấn vào phiên bản firmware trong bảng dưới đây để tải về.
 • Để xem các quy tắc về tường lửa dành cho chức năng cấp phép tự động, hãy tham khảo trang web hỗ trợ của Poly hoặc Yealink.

Bài viết này đề cập đến:

Mã hóa

Giao thức SIP Zoom Phone truyền tín hiệu giao tiếp từ thiết bị/máy khách đến máy chủ và trong các phiên cấp phép điện thoại diễn ra trên TLS v1.2 với mã hóa AES-256 bit. Phương tiện cuộc gọi Zoom Phone được chuyển và bảo vệ bởi giao thức SRTP với mã hóa AES-128 hoặc AES-256 bit cho thiết bị.

Quan trọng: Ở chế độ mặc định, mã hóa AES-128 bit được bật cho các thiết bị. Quản trị viên phải nâng cấp thiết bị lên mã hóa AES-256 bit bằng cổng thông tin web. Tìm hiểu thêm về mã hóa Zoom Phone.

Điện thoại bàn

AudioCodes

Ghi chú:

 • Một số mẫu có số sửa đổi nhất định không được hỗ trợ. Tham khảo trang web AudioCodes để biết thêm thông tin.
 • Đối với 450HD, Zoom Phone chỉ hỗ trợ phiên bản giao thức SIP chung. Nếu bạn có firmware Skype for Business (SfB), hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của AudioCodes để chuyển đổi nó sang giao thức SIP chung.

Tên mẫu

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Firmware được hỗ trợ

ZTP

405 IP Phone

AES-128 2.2.16.487
405HD IP Phone

AES-128

2.2.16.542

(12/19/2021)

420HD IP Phone AES-128 2.2.16.487
440HD IP Phone AES-128 2.2.16.487
445HD IP Phone AES-256 3.4.6.604.1
SIP chung
(23/1/2022)
450HD IP Phone
(xem ghi chú phía trên)
AES-128 3.4.6.604.1
SIP chung
(23/1/2022)
C450HD IP Phone AES-256 3.4.6.604.1
SIP chung
(23/1/2022)
Điện thoại hội nghị RX50 AES-256

3.4.6.604.1

(20/3/2022)

 

Cisco

Ghi chú:

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Phiên bản
firmware
được hỗ trợ

ZTP

Điện thoại IP 6821 / 6851 / 6861 / 6871
(phiên bản đa nền tảng)

AES-128

11.3.6

(20/3/2022)

7821 / 7841 IP Phone
(các phiên bản đa nền tảng)

AES-128

11.3.6

(27/2/2022)

Điện thoại IP 7861
(phiên bản đa nền tảng)

AES-128

11.3.6

(20/3/2022)

Điện thoại IP 8811
(phiên bản đa nền tảng)

AES-128

11.3.6

(20/3/2022)

8841 / 8851 / 8861 IP Phone (các phiên bản đa nền tảng)

AES-128

11.3.6

(27/2/2022)

 

Poly

Ghi chú:

 • Thiết bị Poly được cung cấp sẽ tự động nâng cấp lên phiên bản firmware được hỗ trợ mới nhất. Thiết lập quy tắc cập nhật firmware nếu bạn không muốn thiết bị Poly tự động nâng cấp.
 • Zoom chỉ hoạt động với thiết bị Polycom đang chạy phiên bản từ 4.0.0 trở lên của firmware UCS. Trong các phiên bản trước (phần mềm Polycom SIP 3.x trở về trước), việc nâng cấp từ giao diện web của điện thoại, đăng ký và cấp phép sẽ không hoạt động với Zoom. Hạn chế này không áp dụng cho Bộ điều hợp điện thoại analog OBi.
 • Điện thoại phiên bản Polycom VVX OBi không được hỗ trợ. Ngoại lệ duy nhất là VVX D230, phiên bản có firmware OBi nhưng vẫn được Zoom Phone hỗ trợ.

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Firmware được hỗ trợ

ZTP

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp CCX400

AES-256

7.1.1.0744

(11/21/2021)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp CCX500

AES-256 7.1.1.0744
(11/21/2021)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp CCX600

AES-256

7.1.1.0744

(11/21/2021)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp CCX700

AES-256

7.1.1.0744

(11/21/2021)

Edge B10

AES-128

1.0.0.5517

(11/21/2021)

Edge B20

AES-128

1.0.0.5517

(11/21/2021)

Edge B30

AES-128

1.0.0.5517

(11/21/2021)

Trạm gốc Rove B2 DECT

AES-128

8.0.2 (Bản build: 0003)

(20/3/2022)

Trạm gốc Rove B4 DECT

AES-128

8.0.2 (Bản build: 0003)

(20/3/2022)

SoundPoint IP 335
(Tháng 10 năm 2009, ghi chú A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundPoint IP 550
(Tháng 12 năm 2009, ghi chú A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundPoint IP 650
(Tháng 7 năm 2009, ghi chú A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundStation IP 5000
(Tháng 3 năm 2010, ghi chú A)

AES-128

4.0.14.1580

 

SoundStation IP 6000
(Tháng 1 năm 2010, ghi chú A)

AES-128

4.0.14.1580G
(hiển thị dưới dạng
4.0.14.1580
sau khi nâng cấp)

 

Trio 8500

AES-256

7.0.1.1144

Trio 8800

AES-256

7.0.1.1144

Trio C60

AES-256

7.0.1.1143

Điện thoại VVX D230 DECT

AES-128

7.1.1

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 101

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại IP doanh nghiệp VVX 150

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 201

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại IP doanh nghiệp VVX 250

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 300

AES-128

5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 301

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 310

AES-128

5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 311

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại IP doanh nghiệp VVX 350

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 400

AES-128

5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 401

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 410

AES-128

5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 411

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại IP doanh nghiệp VVX 450

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 500 - Tháng 12 năm 2011
(ghi chú A và B)

AES-128 5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 501
(ghi chú B)

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 600
(ghi chú B)

AES-128

5.9.3.9694

Điện thoại truyền thông doanh nghiệp VVX 601
(ghi chú B)

AES-256

6.4.2.3176

(20/3/2022)

 

Yealink

Ghi chú:

 • Các thiết bị Yealink được cấp phép sẽ tự động nâng cấp lên phiên bản firmware được hỗ trợ mới nhất. Thiết lập quy tắc cập nhật firmware nếu bạn không muốn thiết bị Yealink tự động nâng cấp.
 • Sau khi firmware nâng cấp ngày 14 tháng 7 năm 2020, các mẫu cuối vòng đời sau đó chỉ được phép sử dụng ZTP một lần: T29G, T41P, T42G, T46G, T48G, W56P.
 • Nếu bạn cần cung cấp lại mẫu cuối dòng đời, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập 5 chữ số sê-ri cuối cùng của thiết bị để bắt đầu quá trình cấp phép. Bạn cũng có thể sử dụng cấp phép có trợ giúp.

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

firmware tùy chỉnh được hỗ trợ

ZTP

Điện thoại Hội nghị CP920.

AES-256

78.85.3.15

(12/19/2021)

Điện thoại Hội nghị CP925

AES-256

148.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại Hội nghị CP960

AES-256

73.85.3.11

(12/19/2021)

Điện thoại Hội nghị CP965

AES-256

143.86.3.3

(23/1/2022)

Điện thoại IP cấp đầu vào T21P E2

AES-128

52.84.3.19

Điện thoại IP T23G

AES-128

44.84.3.19

Điện thoại IP T27G

AES-128

69.85.3.15

(12/19/2021)

Điện thoại IP T29G

AES-128 46.83.3.10
Điện thoại IP T31G AES-256 124.85.3.16
(12/19/2021)
Điện thoại IP T31P AES-256

124.85.3.16

(12/19/2021)

Điện thoại IP T33G AES-256

124.85.3.16

(12/19/2021)

Điện thoại IP T40G

AES-128 76.84.3.13

Điện thoại IP T41P

AES-128 36.83.3.10

Điện thoại IP T42G

AES-128

29.83.3.10

Điện thoại IP T42S

AES-256

66.85.3.16

(23/1/2022)

Điện thoại IP T43U

AES-256

108.85.3.16

(23/1/2022)

Điện thoại IP T46G

AES-128

28.83.3.10

Điện thoại IP T46S

AES-256

66.85.3.16

(23/1/2022)

Điện thoại IP T46U

AES-256

108.85.3.16

(23/1/2022)

Điện thoại IP T48G

AES-128

35.83.3.10

Điện thoại IPT48S

AES-256

66.85.3.16

(23/1/2022)

Điện thoại IP T53

AES-256

96.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại IP T53W

AES-256

96.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại IP T54W

AES-256

96.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại truyền thông thông minh T56A

AES-256

58.85.3.14
(12/19/2021)

Điện thoại IP T57W

AES-256

96.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại truyền thông thông minh T58A
(ghi chú B)

AES-256

58.85.3.14

(12/19/2021)

Điện thoại IP T58W

AES-256

150.86.3.4

(23/1/2022)

Điện thoại IP video VP59
(ghi chú B)

AES-256

91.85.3.13
(12/19/2021)

Điện thoại DECT W56P

AES-256

25.81.3.6

Điện thoại DECT W60P

AES-256

77.85.3.8

(12/19/2021)

Trạm gốc DECT W70B

AES-256

146.85.3.4

(23/1/2022)

Hệ thống đa ô IP DECT Yealink W80M

AES-256

103.83.3.9

(23/1/2022)

Hệ thống đa ô IP DECT Yealink W90M

AES-256

130.85.3.9

(23/1/2022)

 

Ghi chú (A):

 • Đây là các mẫu Poly đã dừng bán ra. Zoom sẽ gỡ bỏ hỗ trợ cho các mẫu này trong tương lai gần.
 • Hiện tại, mẫu Poly dừng sản xuất có ngày sản xuất trước ngày đã ghi chú không thể hỗ trợ các yêu cầu bảo mật của Zoom và không thể sử dụng với Zoom Phone. Ngày sản xuất thường được xác định bằng nhãn dán ở dưới đáy điện thoại.

Ghi chú (B): Các mẫu này không hỗ trợ video SIP.

 

Cổng Analog

AudioCodes

Ghi chú:

 • Để biết hướng dẫn cài đặt, vui lòng xem hướng dẫn cấp phép cho cổng dòng AudioCodes MP.
 • Một số mẫu có số sửa đổi nhất định không được hỗ trợ. Tham khảo trang web AudioCodes để biết thêm thông tin.
 • Khi bạn bật giao thức SRTP cho những mẫu này, các kênh có sẵn sẽ giảm xuống. Chỉ có các kênh sau đây có sẵn để sử dụng khi SRTP được bật:
  • Các kênh MP-124 - 17 từ 24
  • Các kênh MP-118 - 6 từ 8
  • Các kênh MP-114 - 3 từ 4
  • (MP-1288 và MP-112 không bị giảm các kênh có sẵn)

Tên mẫu

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Firmware được hỗ trợ

ZTP

Cổng Analog MP-112 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Cổng Analog MP-114 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Cổng Analog MP-118 (/CER) AES-128

6.60A.364

 
Cổng analog MediaPack MP-124 (xem ghi chú C) AES-128

6.60A.364

 
cổng analog MediaPack MP-1288
(xem ghi chú C)
AES-128

7.20A.258.663

 

 

Poly

Ghi chú:

 • Zoom không đảm bảo hiệu suất các thiết bị hay các ứng dụng analog kết nối với Bộ chuyển đổi điện thoại analog (ATA).
 • Điện thoại phiên bản Polycom VVX OBi không được hỗ trợ. Ngoại lệ duy nhất là VVX D230, phiên bản có firmware OBi nhưng vẫn được Zoom Phone hỗ trợ.

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Firmware được hỗ trợ

ZTP

Bộ chuyển đổi điện thoại analog OBi300 (xem ghi chú C)

AES-128

3.2.5

(20/3/2022)

Bộ điều hợp điện thoại analog OBi302 (xem ghi chú C)

AES-128

3.2.5

(20/3/2022)

Bộ chuyển đổi điện thoại analog OBi504 (xem ghi chú C)

AES-128

4.0.5.7707

(20/3/2022)

Bộ điều hợp điện thoại analog OBi508 (xem ghi chú C)

AES-128

4.0.5.7707

(20/3/2022)

 

Ghi chú (C)

 • Các thiết bị ATA hỗ trợ fax. Xem hướng dẫn thiết lập fax sau đây để biết thêm thông tin:
 • Các thiết bị ATA thường hỗ trợ nhiều cổng. Sau khi thực hiện cấp phép có trợ giúp, bạn có thể chỉ định nhiều người dùng điện thoại cho một thiết bị ATA duy nhất dựa trên dung lượng cổng có sẵn.

 

Dải

Ghi chú:

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Firmware được hỗ trợ

ZTP

EdgeMarc sê-ri 300

AES-128 V16.2.0.sm.EM-26519.1  

 

Thiết bị phụ trợ điện thoại bàn

Ghi chú:

 • Để xem hướng dẫn cài đặt, tham khảo các liên kết nhúng dẫn đến trang sản phẩm của nhà sản xuất.
 • Sau khi thiết lập một mô-đun mở rộng, tùy chỉnh cài đặt của khóa đường dây để tận dụng các phím đường dây bổ sung.

Cisco

Model

Phiên bản firmware được hỗ trợ

Mô-đun mở rộng phím cho Điện thoại IP Cisco 8851/61 Không áp dụng

Ghi chú: Mô-đun mở rộng phím Cisco chỉ hỗ trợ tùy chỉnh phím và vị trí đường dây liên lạc cho trường đèn bận, quay số nhanh, và tạm dừng cuộc gọi.

 

Poly

Model

Phiên bản firmware được hỗ trợ

Mô-đun mở rộng EM50

Ghi chú: EM50 có thể sử dụng với VVX 450

Không áp dụng
Điện thoại cầm tay DECT Rove 30

8.0.2 (Bản build: 0003)

Điện thoại cầm tay DECT Rove 40

8.0.2 (Bản build: 0003)

Bộ lặp Rove R8

Không áp dụng

Bộ điều hợp WiFi

Không áp dụng

 

Yealink

Model

Phiên bản firmware được hỗ trợ

Bộ thu phát Bluetooth BT41

Không áp dụng

Bộ thu phát DECT DD10K

Không áp dụng

Điện thoại hội nghị DECT CP930W (kết nối với trạm gốc W60B)

87.85.3.5

Mic mở rộng không dây CPW90

Không áp dụng

Mô-đun mở rộng EXP50

Ghi chú: EXP50 có thể sử dụng với tất cả điện thoại dòng T5 được hỗ trợ.

Không áp dụng

Bộ thu phát WiFi WF50

Không áp dụng

Điện thoại cầm tay DECT W53H

88.85.0.47

(12/19/2021)

Điện thoại cầm tay DECT W56H

61.85.3.8

(11/21/2021)

Điện thoại cầm tay DECT W59R

115.85.0.47

(12/19/2021)

Điện thoại cầm tay DECT W73H

116.85.0.28

(10/24/2021)

 

Bộ điều khiển viền phiên

AudioCodes

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình AudioCodes để biết thêm thông tin.

Model

Phiên bản firmware được hỗ trợ

Cổng Mediant 500 & E-SBC 7.20A.258.661
Cổng Mediant 500L & E-SBC 7.20A.258.661
Cổng Mediant 800B & E-SBC 7.20A.258.661
Cổng Mediant 800C & E-SBC 7.20A.258.661
Cổng Mediant 1000B & E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 2600 E-SBC 7.20A.258.661
Mediant 4000 SBC 7.20A.258.661
Mediant 4000B SBC 7.20A.258.661
Mediant 9000 SBC 7.20A.258.661
Mediant 9030 SBC  7.20A.258.661
Mediant 9080 SBC 7.20A.258.661
Phần mềm Mediant SBC (VE/SE/CE) 7.20A.258.661

 

Oracle

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình Oracle để biết thêm thông tin

Model

Firmware được hỗ trợ

AP3900 8.4.0.0.0
AP4600  8.4.0.0.0
AP6300   8.4.0.0.0 
AP6350  8.4.0.0.0 
AP1100  8.4.0.0.0 
VME  8.4.0.0.0 

 

Dải

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình Dải để biết thêm thông tin.

Model

Firmware được hỗ trợ

EdgeMarc 2900e 15.8.0 
EdgeMarc 2900a 15.8.0
EdgeMarc 480x 15.8.0 
EdgeMarc 6000 15.8.0 
EdgeMarc 7301 15.8.0 
EdgeMarc 7400 15.8.0
SBC 1000 8.1.0 build 526 
SBC 2000 8.1.0 build 526
SWe Lite 8.1.5 build 239
SWe Core V09.00.00R000
SBC 5000  V09.00.00R000
SBC 7000 V09.00.00R000

 

NextGen

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình NextGen để biết thêm thông tin.

Model

Firmware được hỗ trợ

NX-B5000 6.7

 

Hệ thống-TE

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình Hệ thống-TE để biết thêm thông tin.

Model

Firmware được hỗ trợ

anynode SBC 4.4.7

 

Cisco

Ghi chú: Xem hướng dẫn cấu hình Cisco để biết thêm thông tin.

Model

Firmware được hỗ trợ

Bộ �viền phiên hợp nhất Cisco (CUBE)

17.3.3

 

Thiết bị phân trang và hệ thống liên lạc nội bộ

Algo

Zoom Phone hỗ trợ các thiết bị nhắn tin vô tuyến và liên lạc nội bộ dựa trên SIP Algo sau đây:

Ghi chú:

 • Xem hướng dẫn cấu hình Algo để biết �thêm thông tin.
  Ghi chú: Firmware thiết bị cần phải cao hơn phiên bản 3.2.3 để tránh mất âm thanh.
 • Khi thêm thiết bị Algo vào cổng thông tin web Zoom, đặt các trường Loại thiết bị như sau:
  • Thương hiệu: Algo
  • Mẫu: algo-sip-based-device
 • Bạn không cần phải liên hệ với Zoom để yêu cầu hồ sơ SIP chung.

Model

TLS
tương hỗ kèm mã hóa AES-256

Phương tiện cuộc gọi
(SRTP)

Bộ điều hợp nhắn tin vô tuyến và trình lập lịch 8301

AES-128

8186 SIP Horn

AES-128

Hệ thống liên lạc nội bộ 8201 SIP PoE

AES-128

 

CyberData

Zoom Phone hỗ trợ các thiết bị nhắn tin vô tuyến và liên lạc nội bộ dựa trên CyberDataSIP sau đây.

Bấm vào liên kết để xem hướng dẫn cấu hình và danh sách mẫu:

Ghi chú: Nếu bạn đang chạy phiên bản firmware cao hơn 20.0.4 và gặp sự cố cấp phép thiết bị CyberData cho Zoom Phone, hãy quay trở lại phiên bản firmware 20.0.4.

 

Các thiết bị Giao thức khởi tạo phiên (SIP) khác 

Ghi chú: Các thiết bị SIP này không hỗ trợ cấu hình tự động hoàn toàn và cung cấp các tính năng hạn chế của Zoom Phone. Vui lòng tham khảo hướng dẫn cấu hình riêng lẻ để biết chi tiết về các tính năng được hỗ trợ.

Spectralink

Zoom Phone hỗ trợ Các thiết bị DECT Spectralink sau đây:

Ghi chú:

Model

Firmware

(Các) máy chủ IP-DECT

dòng-7000

1422 5110 PCS 20GA

Virtual/200/400/6500

 

Zoom Phone hỗ trợ Các thiết bị Versity Spectralink sau đây:

Ghi chú:

Model

Firmware

Điện thoại Spectralink Versity Biz - Versity 92/95/96

2.2.1.1114

 

Konftel

Zoom Phone hỗ trợ Điện thoại hội nghị Konftel sau đây:

Ghi chú:

Model

Firmware

Điện thoại hội nghị Konftel 800

1.0.5.1.3

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.