Ứng dụng Siri vào Zoom

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Ứng dụng Zoom iOS cho phép bạn thực hiện một số hành động nhất định thông qua Siri. Bạn có thể cài đặt các lối tắt Siri trên ứng dụng Zoom, cho phép bạn tham gia cuộc họp được lên lịch tiếp theo, xem cuộc họp trong ngày, hoặc bắt đầu cuộc họp cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc họp Zoom với một liên hệ trong Zoom mà không cần cài đặt lối tắt Siri.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

  • Ứng dụng di động iOS phiên bản 4.4.0 (52578.0415) trở lên
  • Đã bật tính năng Hỏi Siri trong cài đặt của bạn

Cách thêm lối tắt Zoom trên Siri

  1. Mở ứng dụng Zoom trên thiết bị iOS của bạn và nhấn Settings [Cài đặt].
  2. Nhấn Siri Shortcuts [Lối tắt Siri].
  3. Chọn lối tắt bạn muốn thêm và nhấn Add to Siri [Thêm vào Siri].
  4. Nhấn nút ghi âm thanh màu đỏ để ghi lại âm thanh cho lối tắt này.
  5. Nhấn Done [Hoàn tất] để lưu âm thanh được ghi lại.

Thực hiện một hành động trên Zoom thông qua Siri

  • Nói "Hey Siri, gọi Zoom với [tên liên hệ Zoom]" để bắt đầu cuộc họp Zoom với liên hệ đó.
  • Bạn có thể nói "Hey Siri" và sau đó là những từ bạn đã chọn khi cài đặt các lốt tắt khác để thực hiện những hành động này.
  • Bạn cũng có thể đưa chỉ dẫn cho Siri bằng cách nhấn giữ nút Home trên iPhone 8 và các dòng iPhone cũ hơn hoặc nhấn giữ nút nguồn trên iPhone 10.

Lưu ý: Bạn không phải cài đặt lối tắt để gọi một liên hệ Zoom bằng Siri

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.