Thêm người dùng hiện có vào tài khoản trả phí

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Khi mua tài khoản Zoom, tổ chức của bạn sẽ được hưởng nhiều tính năng hơn và có thể cấp giấy phép cho nhiều người dùng. Có thể người dùng trong tổ chức của bạn vẫn đang sử dụng Zoom với tài khoản người dùng cá nhân nếu bạn chưa mời họ tham gia vào tài khoản. Nếu bạn muốn cung cấp cho họ những lợi ích từ tài khoản của mình, hãy mời họ tham gia vào tài khoản chung của tổ chức bạn. Người dùng cá nhân có tài khoản trả phí sẽ được hoàn tiền cho khoảng thời gian còn lại của gói đăng ký nếu họ chấp nhận lời mời của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

 • Quyền truy cập vai trò quản trị viên hoặc chủ sở hữu
 • Tài khoản trả phí

Lưu ý:

 • Nếu người dùng không thể chấp nhận lời mời tham gia do lỗi 1009, tức là tài khoản của họ vẫn còn người dùng cần được  xóa, hủy liên kết hoặc mời sang tài khoản khác thì họ mới chấp nhận được lời mời. Ngoài ra, cũng có thể bạn đang có Zoom Room trên trang Zoom Rooms  và cần xóa trước khi chấp nhận lời mời. 
 • Sau khi người dùng chấp nhận lời mời và tham gia vào tài khoản của bạn, các thông tin chi tiết về hồ sơ (tên, ảnh hồ sơ, múi giờ, v.v.), hội thảo trực tuyến và cuộc họp đã được lên lịch, bản ghi trên đám mây, lịch sử trò chuyện, liên lạc và cài đặt sẽ được chuyển đi cùng với người dùng đó. Cài đặt của người dùng có thể thay đổi nếu khác với cài đặt của nhóm hoặc cài đặt tài khoản họ đang tham gia. Dữ liệu báo cáo sẽ không được chuyển, vì vậy người dùng nên truy cập và tải xuống tất cả các báo cáo cần thiết trước khi chấp nhận lời mời tham gia tài khoản.

Hướng dẫn

Cách thêm người dùng trên web

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn.
 2. Nhấp vào Quản lý người dùng và nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào Thêm người dùng.
 4. Nhập thông tin chi tiết của một hoặc nhiều người dùng và nhấp vào Thêm. Sau đó, email mời tham gia tài khoản sẽ được gửi đến người dùng. Bạn có thể kiểm tra xem lời mời có đang ở trạng thái chờ chấp nhận hay không bằng cách nhấp vào phần Đang chờ trên trang Quản lý người dùng.
 5. Tham khảo bài viết này để biết thêm thông tin chi tiết về tính năng thêm người dùng.

Cách chấp nhận lời mời dành cho người dùng

 1. Mỗi người dùng được mời tham gia vào tài khoản của bạn sẽ nhận được một email tương tự như email này:
 2. Người dùng sẽ nhấp vào siêu liên kết hoặc dán liên kết đó vào trình duyệt để chấp nhận lời mời.
 3. Nếu người dùng là chủ sở hữu của tài khoản trả phí thì họ sẽ thấy một trang có thể sắp xếp thông tin chi tiết hoàn tiền tương tự như trang sau đây.
 4. Sau khi các bước trên đã hoàn thành, người dùng có thể đăng nhập như bình thường bằng cách điều hướng đến zoom.us. Như vậy, người dùng đó đã trở thành một thành viên thuộc tài khoản tổ chức của bạn.

Lưu ý:

 • Nếu bạn không thể chấp nhận lời mời tham gia do lỗi 1009, tức là tài khoản của bạn vẫn còn người dùng cần được xóa, hủy liên kết hoặc mời sang tài khoản khác thì chủ sở hữu mới chấp nhận được lời mời. Ngoài ra, cũng có thể bạn đang có Zoom Room trên trang Zoom Rooms và cần xóa trước khi chấp nhận lời mời.
 • Sau khi bạn chấp nhận lời mời và tham gia vào tài khoản, các thông tin chi tiết về hồ sơ (tên, ảnh hồ sơ, múi giờ, v.v.), hội thảo trực tuyến và cuộc họp đã được lên lịch, bản ghi trên đám mây, lịch sử trò chuyện, liên lạc và cài đặt sẽ được chuyển đi cùng với bạn. Cài đặt của người dùng có thể thay đổi nếu khác với cài đặt của nhóm hoặc cài đặt tài khoản bạn đang tham gia. Dữ liệu báo cáo sẽ không được chuyển, vì vậy bạn nên truy cập và tải xuống tất cả các báo cáo cần thiết trước khi chấp nhận lời mời tham gia tài khoản.

Phương thức tốt nhất khi mời người dùng

 • Xem tệp đính kèm ở cuối trang nếu bạn cần hướng dẫn bắt đầu nhanh về quy trình này.
 • Zoom khuyến khích chủ sở hữu hoặc quản trị viên nên thông báo với người dùng cá nhân trước khi gửi lời mời để họ biết mình cần trông đợi những điều gì và lý do họ nhận được email.
 • Nếu bạn muốn mời người dùng cá nhân Được cấp giấy phép tham gia vào tài khoản với tư cách là người dùng cơ bản, hãy lưu ý rằng họ sẽ mất quyền truy cập các tính năng nếu chấp nhận lời mời của bạn. Người dùng cơ bản có thể được chỉ định giấy phép nếu cần.
 • Bạn cũng có thể thêm người dùng bằng Đăng nhập một lầnTên miền liên kết

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.