Chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm

Cập nhật gần nhất:

Là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể sắp xếp trước những người tham gia cuộc họp vào phòng theo nhóm khi lên lịch cuộc họp. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đã biết cách thức mà bạn muốn nhóm những người tham gia.

Bạn cũng có thể quản lý các phòng theo nhóm trong cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để chỉ định trước người tham gia

 • Tính năng phòng theo nhóm đã được bật với tùy chọn chỉ định trước đã chọn
 • Mã hóa đầu cuối của cuộc họp đã tắt
 • Người chủ trì:
  • Zoom desktop client
   • Windows: phiên bản 5.3.0 trở lên
   • macOS: phiên bản 5.3.0 trở lên
   • Linux: phiên bản 5.3.0 trở lên
  • Web Client
 • Người tham gia:
  • Zoom desktop client
   • Windows: phiên bản 5.3.0 trở lên
   • macOS: phiên bản 5.3.0 trở lên
   • Linux: phiên bản 5.3.0 trở lên
  • Ứng dụng di động Zoom
   • Android: phiên bản 5.3.0 trở lên
   • iOS: phiên bản 5.3.0 trở lên
  • Web client
   Ghi chú: Khi tham gia cuộc họp có chỉ định trước, người tham gia cần đăng nhập vào tài khoản Zoom được liên kết với địa chỉ email được sử dụng cho bước chỉ định trước nhằm áp dụng các tùy chọn chỉ định trước đó. Nếu họ chưa đăng nhập hoặc đăng nhập bằng một tài khoản khác, thì các tùy chọn chỉ định trước sẽ không được áp dụng cho họ. 

Điều kiện giới hạn

 • Có thể chỉ định trước tối đa 50 phòng và tối đa 200 người tham gia. Nếu tài khoản của bạn đã bật Phòng theo nhóm 100, thì bạn có thể chỉ định trước tối đa 100 phòng và tối đa 1000 người tham gia. 
 • Chỉ có thể định cấu hình một tập hợp chỉ định trước duy nhất cho một cuộc họp. Có thể điều chỉnh và thay đổi các tùy chọn chỉ định trước này, nhưng không thể lưu trữ nhiều tập hợp chỉ định trước cho một cuộc họp hoặc chuỗi cuộc họp. 
 • Bạn chỉ có thể chỉ định trước những người tham gia có tài khoản Zoom (người dùng Zoom nội bộ hoặc bên ngoài).
 • Để chỉ định trước người tham gia là người dùng Zoom bên ngoài, hãy nhập tệp CSV.
 • Giải pháp hỗ trợ Zoom có thể tăng sức chứa tối đa của Phòng theo nhóm trong tài khoản của bạn để cho phép tối đa 100 phòng theo nhóm, với sức chứa tối đa là 1000 người tham gia mỗi phòng theo nhóm (tùy thuộc vào giới hạn tài khoản). Điều này yêu cầu TẤT CẢ người tham gia phải sử dụng Zoom desktop client phiên bản 5.2 trở lên, vì bất kỳ ai tham gia cuộc họp do tài khoản của bạn chủ trì mà không có Zoom desktop client phiên bản 5.2 trở lên sẽ được yêu cầu cập nhật để tham gia cuộc họp hoặc tham gia bằng web client. Nếu người dùng không có quyền kiểm soát quản trị đối với máy tính của họ, họ cần hỗ trợ từ Bộ phận CNTT của bạn để cập nhật client.
 • Nếu bạn đã lên lịch các cuộc họp định kỳ, các phòng theo nhóm được chỉ định trước sẽ chỉ hoạt động nếu được áp dụng cho tất cả các cuộc họp ở chế độ họp định kỳ. Bạn không thể chỉnh sửa một cuộc họp nào ở chế độ họp định kỳ và áp dụng một tùy chọn chỉ định trước duy nhất.

Cách chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm bằng web portal

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào lên lịch cuộc họp.
 3. Trong mục Tùy chọn cuộc họp, chọn Chỉ định trước phòng theo nhóm và nhấp vào Tạo phòng.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng bên cạnh Phòng để thêm phòng theo nhóm.
 5. Di chuột tới tên phòng theo nhóm mặc định trong bảng điều khiển bên phải và nhấp vào nút hình bút chì để đổi tên phòng.
 6. Trong hộp văn bản Thêm người tham gia, tìm kiếm người tham gia nội bộ theo tên hoặc địa chỉ email hoặc nhập thủ công địa chỉ email của người dùng bên ngoài, rồi nhấn Enter để thêm người đó vào phòng theo nhóm. 
 7. (Tùy chọn) Sử dụng các tùy chọn sau để chỉnh sửa phòng theo nhóm và người tham gia:
  • Nhấp và kéo địa chỉ email của người tham gia để thay đổi thứ tự.
  • Di chuột tới tên của người tham gia để xem các tùy chọn di chuyển người đó đến một phòng khác hoặc xóa họ khỏi phòng hiện tại.
  • Để xóa phòng theo nhóm, di chuột tới tên phòng trong bảng điều khiển bên trái và nhấp vào biểu tượng thùng rác
 8. Nhấp vào Lưu.

Cách chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm bằng cách sử dụng tệp CSV

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào lên lịch cuộc họp.
 3. Trong mục Tùy chọn cuộc họp, chọn Chỉ định trước phòng theo nhóm và nhấp vào Nhập từ CSV.
 4. Nhấp vào tải xuống để tải xuống tệp CSV mẫu mà bạn có thể điền.
 5. Mở tệp CSV bằng phần mềm bảng tính, ví dụ như Microsoft Excel.
  Ghi chú: Bạn có thể chỉ định người dùng Zoom nội bộ (trong cùng một tài khoản) hoặc bên ngoài (không trong cùng một tài khoản).
 6. Điền tên các phòng theo nhóm vào cột Chỉ định trước tên phòng và điền địa chỉ email của người tham gia đã chỉ định vào cột Địa chỉ email
 7. Lưu tệp.
 8. Kéo và thả tệp vào web portal.
  Zoom sẽ xác minh rằng địa chỉ email này có tài khoản Zoom.

Cách chỉnh sửa các cài đặt chỉ định cho phòng theo nhóm

Nếu bạn đã chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chỉ định trước khi bắt đầu cuộc họp. 

Ghi chú: Bạn cũng có thể quản lý phòng theo nhóm trong cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào cuộc họp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Phòng theo nhóm, nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Chỉnh sửa phòng theo nhóm nếu cần. Xem phần trước để biết thêm chi tiết.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách bắt đầu cuộc họp với các phòng theo nhóm đã được chỉ định trước

 1. Bắt đầu cuộc họp với người tham gia được chỉ định trước vào phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Phòng theo nhóm trong bảng điều khiển cuộc họp để truy cập vào phòng theo nhóm mà bạn đã tạo.
  Ghi chú:
 3. Nhấp vào Mở tất cả phòng để bắt đầu các phòng theo nhóm.

Cách khôi phục các phòng theo nhóm đã được chỉ định trước

Sau khi bắt đầu các phòng theo nhóm, bạn có thể khôi phục cài đặt chỉ định phòng theo nhóm mà bạn đã thiết lập trước đó. Tính năng này có thể hữu ích khi bạn thay đổi phòng theo nhóm của mình trong cuộc họp hoặc những người tham gia được chỉ định trước đã tham gia cuộc họp sau khi bạn tham gia cuộc họp hoặc bắt đầu phòng theo nhóm.

 1. Bắt đầu cuộc họp với người tham gia được chỉ định trước vào phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Đóng tất cả phòng để kết thúc tất cả các phòng theo nhóm.
 3. Nhấp vào Tạo lại, sau đó nhấp vào Khôi phục về các phòng được chỉ định trước
  Người tham gia sẽ được sắp xếp lại vào các phòng theo nhóm mà bạn đã chỉ định khi lên lịch cuộc họp.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý phòng theo nhóm.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 250K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.