Zoom Community đã sẵn sàng!
Chúng tôi hoan nghênh tất cả khách hàng của Zoom cùng tham gia vào Zoom Community để đưa ra những thắc mắc,
tìm kiếm giải pháp và cộng tác với các đồng nghiệp. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom của bạn và bắt đầu cộng tác!

Hướng dẫn bắt đầu cấp phép cho điện thoại bàn Theo dõi

Tổng quan

Bài viết này cung cấp các bước đầu tiên để cấp phép cho điện thoại bàn trên Zoom Phone. Bạn sẽ được cung cấp tổng quan về quy trình cấp phép cũng như liên kết đến các bài viết có liên quan để biết thêm thông tin.

Hãy thực hiện theo quy trình này để cấp phép cho điện thoại bàn:

 1. Tìm điện thoại bàn được hỗ trợ
 2. Thêm điện thoại bàn vào Zoom Web Portal
 3. Bắt đầu quy trình cấp phép
 4. Tùy chỉnh điện thoại được cấp phép
 5. Khắc phục sự cố

(1) Tìm điện thoại bàn được hỗ trợ

Zoom Phone hỗ trợ nhiều mẫu khác nhau từ Polycom, Yealink, Cisco và AudioCodes. Xin lưu ý rằng các mẫu này chỉ hỗ trợ một số tính năng điện thoại

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn xác nhận được liệu điện thoại của mình có hỗ trợ cấp phép tự động hay không. 

(2) Thêm điện thoại bàn vào Zoom Web Portal

Sau khi có điện thoại bàn được hỗ trợ, hãy bắt đầu bằng cách thêm điện thoại của bạn vào Zoom Web Portal

Lưu ý: Hãy thêm điện thoại của bạn vào Zoom Web Portal trước khi bật điện thoại mới lần đầu tiên hoặc thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại đã qua sử dụng. Bạn có thể tìm thấy tên mẫu và địa chỉ MAC của điện thoại trên nhãn nằm ở đáy hoặc mặt sau của điện thoại.

(3) Bắt đầu quy trình cấp phép

Có hai cách cấp phép tùy thuộc vào điện thoại của bạn:

Cấp phép tự động (zero touch provisioning)

Đối với điện thoại hỗ trợ cấp phép tự động, bạn có thể tự động cấp phép cho điện thoại mà không cần cấu hình quá trình cấp phép trên giao diện web của điện thoại đó.

 • Nếu điện thoại của bạn đã qua sử dụng, cần thực hiện khôi phục cài đặt gốc để kích hoạt cấp phép. Hãy làm theo các hướng dẫn để khôi phục thiết bị Polycom hoặc Yealink về cài đặt gốc.
 • Nếu điện thoại của bạn hoàn toàn mới, quá trình cấp phép tự động sẽ được tự động kích hoạt.

Lưu ý:

 • Điện thoại của bạn sẽ khởi động lại vài lần để hoàn thành quá trình cấp phép. Sau khi hoàn thành cấp phép, điện thoại sẽ tự động cập nhật chương trình cơ sở (firmware) của mình lên phiên bản mới nhất được hỗ trợ.
 • Để xem các quy tắc về tường lửa dành cho chức năng cấp phép tự động, hãy tham khảo trang web hỗ trợ của Poly hoặc Yealink.

Cấp phép có trợ giúp

Nếu bạn gặp vấn đề về cấp phép tự động hoặc điện thoại của bạn không hỗ trợ chức năng này, bạn cần:

 1. Khôi phục điện thoại về cài đặt gốc và nâng cấp chương trình cơ sở (firmware) của điện thoại. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho thiết bị Polycom hoặc Yealink.
 2. Truy cập giao diện web của điện thoại và cấu hình quá trình cấp phép. Thực hiện theo hướng dẫn dành cho quá trình cấp phép có trợ giúp trên Polycom hoặc Yealink.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành cấp phép, điện thoại Polycom và Yealink sẽ tự động cập nhật chương trình cơ sở (firmware) của mình lên phiên bản mới nhất được hỗ trợ.

Tùy chỉnh điện thoại được cấp phép

Sau khi hoàn thành quá trình cấp phép, bạn có thể tùy chỉnh điện thoại bằng các cách sau:

Quản trị viên hoặc người dùng

Chỉ quản trị viên

Khắc phục sự cố

Nếu bạn không thể cấp phép cho điện thoại bàn, hãy thử các gợi ý khắc phục sự cố sau đây:

 • Đảm bảo rằng điện thoại bàn của bạn được Zoom Phone hỗ trợ. Xin lưu ý rằng một số phiên bản cũ của các mẫu Polycom sẽ không tương thích với Zoom Phone.
 • Làm theo các hướng dẫn một lần nữa để thiết lập thiết bị về cài đặt gốc rồi cài đặt chương trình cơ sở (firmware) mới nhất (xem bài viết dành cho thiết bị Polycom hoặc Yealink). Nếu chương trình cơ sở (firmware) của điện thoại quá cũ, quá trình cấp phép có thể sẽ không hoàn thành được.
 • Hãy đảm bảo rằng bạn không có máy chủ cấp phép nào đang kết nối với điện thoại trong khi bạn cố gắng hoàn thành cấp phép.
 • Nếu bạn sử dụng quá trình cấp phép có trợ giúp, hãy đảm bảo bạn nhập chính xác URL cấp phép. Bạn có thể sao chép URL từ cột Cấp phép có trợ giúp trong danh sách thiết bị được hỗ trợ.
 • Nếu bạn gặp vấn đề khi cấp phép cho thiết bị Polycom, hãy đảm bảo đó không phải là mẫu đã dừng sản xuất. Các mẫu này không hỗ trợ Zoom Phone.
 • Nếu bạn gặp vấn đề khi cấp phép cho thiết bị Polycom SoundStation IP 6000, hãy xem hướng dẫn về cấp phép có trợ giúp của chúng tôi.
 • Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Zoom. Có thể bạn sẽ được yêu cầu xuất nhật ký từ điện thoại bàn của mình. Xem bài viết dành cho thiết bị PolycomYealink.