Thay đổi cài đặt cuộc họp

Cập nhật gần nhất:

Cài đặt cuộc họp cho phép bạn bật hoặc tắt các tính năng cho cuộc họp. Các cài đặt này kiểm soát tính khả dụng của nhiều tính năng, chẳng hạn như chia phòng theo nhóm, ghi lại và trò chuyện. Cài đặt được phân cấp độ và quản trị viên có thể bật/tắt hoặc khóa cài đặt.

Ghi chú: Bài viết này đề cập đến cài đặt ở cấp độ người dùng. Nếu có quyền của chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, bạn có quyền truy cập vào cài đặt cấp độ người dùng bên cạnh các tùy chọn cài đặt ở cấp độ nhóm và cấp độ tài khoản.

Bài viết này đề cập đến:

Cách truy cập và chỉnh sửa cài đặt cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp để bật hoặc tắt một cài đặt.
 4. Bạn cũng có thể khóa các tùy chọn cài đặt ở cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm. Điều này sẽ được ghi chú ở bên cạnh phần cài đặt. Nếu một tùy chọn cài đặt bị khóa ở cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm, thì quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản sẽ cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt đó trong phần Cài đặt tài khoản hoặc Nhóm.

Bạn có thể thay đổi những cài đặt sau. Một số cài đặt phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy một cài đặt được liệt kê trong nhóm của mình, thì xem lại bài viết về cài đặt đó để xem liệu tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết đó hay không.

Ghi chú: Bài viết này đề cập đến cài đặt ở cấp độ người dùng. Nếu có quyền của chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, bạn có quyền truy cập vào cài đặt cấp độ người dùng bên cạnh các tùy chọn cài đặt ở cấp độ nhóm và cấp độ tài khoản.

Thẻ cuộc họp

Bảo mật

 • Yêu cầu tất cả các cuộc họp phải được bảo mật bằng một tùy chọn bảo mật: Yêu cầu tất cả các cuộc họp phải được bảo mật bằng một trong các tùy chọn bảo mật sau: mật khẩu, Phòng chờ hoặc Chỉ những người dùng đã xác thực mới có thể tham gia cuộc họp. Nếu không có tùy chọn bảo mật nào được bật, Zoom sẽ bảo mật tất cả các cuộc họp với Phòng chờ. 
  Ghi chú:
  • Yêu cầu bật cài đặt này cho các tài khoản sau: một người dùng được cấp giấy phép, tài khoản Chuyên nghiệp có 2 giấy phép trở lên và tài khoản Kinh doanh có 10-100 giấy phép.
  • Các tài khoản sau đây có thể bật hoặc tắt cài đặt này: Doanh nghiệp lớn, Giao diện lập trình ứng dụng, Kinh doanh (với hơn 100 giấy phép) và Giáo dục.
 • Phòng chờ
 • Mật khẩu cuộc họp: Tất cả các cuộc họp đã được lên lịch và các cuộc họp tức thời mà người dùng có thể tham gia thông qua client hoặc hệ thống phòng sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu. Một mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được tạo khi lên lịch cho cuộc họp. Người tham gia cần nhập mật khẩu để tham gia cuộc họp. Cài đặt này không áp dụng cho các cuộc họp sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI).
  • Yêu cầu mật khẩu cho cuộc họp đã được lên lịch
  • Mật khẩu cho các cuộc họp đã được lên lịch: Nhập mật khẩu mà bạn muốn chỉ định cho các cuộc họp đã được lên lịch. 
 • Mật khẩu ID cuộc họp cá nhân (PMI): Đặt mật khẩu cho các cuộc họp sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI).
 • Mật khẩu hội thảo trực tuyến: Một mật khẩu ngẫu nhiên sẽ được tạo khi lên lịch hội thảo trực tuyến. Những người dự thính cần nhập mật khẩu để tham gia hội thảo trực tuyến.
 • Yêu cầu mật mã cho Hội nghị âm thanh cá nhân
 • Yêu cầu mật khẩu đối với người tham gia qua điện thoại
 • Nhúng mật khẩu trong liên kết cuộc họp để tham gia bằng một cú nhấp chuột
 • Chỉ những người dùng đã xác thực mới có thể tham gia cuộc họp: Người tham gia cần xác thực trước khi tham gia cuộc họp.
  • Tùy chọn xác thực cuộc họp: Thay đổi các tùy chọn xác thực sẵn có khi lên lịch cuộc họp.
  • Nếu Phòng chờ không được bật, người dùng chỉ quay số truy cập sẽ: Chọn cách xử lý người dùng quay số truy cập khi xác thực được bật. Có thể họ sẽ được phép vào phòng hoặc bị chặn hoàn toàn 
 • Chặn người dùng ở các miền cụ thể tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến: Người dùng được xác thực với các miền được chỉ định sẽ bị ngăn không cho tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn chủ trì.
 • Chỉ những người dùng đã xác thực mới có thể tham gia cuộc họp từ Web client: Người tham gia cần xác thực trước khi tham gia cuộc họp bằng web client.
 • Phê duyệt hoặc chặn quyền tham gia của người dùng từ các khu vực/quốc gia cụ thể: Cho phép người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn; hoặc chặn người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn. Khu vực/quốc gia của người dùng được xác định bởi địa chỉ IP của họ.
  Ghi chú: Bạn thay đổi khu vực/quốc gia khi lên lịch cuộc họp bằng Zoom web portal hoặc tính năng nâng cao của Outlook.
 • Cho phép sử dụng mã hóa đầu cuối
  • Loại mã hóa mặc định: Nếu E2EE được cho phép, hãy đặt loại mã hóa mặc định khi lên lịch cuộc họp. 

Lên lịch Cuộc họp

 • Video của người chủ trì: Bắt đầu cuộc họp khi bật video của người chủ trì. Người chủ trì vẫn có thể sử dụng các tính năng điều khiển trong cuộc họp để bật hoặc tắt video của họ.
 • Video của người tham gia: Bắt đầu cuộc họp khi bật video của người tham gia. Người tham gia vẫn có thể sử dụng các tính năng điều khiển trong cuộc họp để bật hoặc tắt video của họ.
 • Loại âm thanh: Quyết định cách người tham gia có thể tham gia bằng âm thanh của cuộc họp.
  • Âm thanh máy tính và điện thoại: Người tham gia có thể tham gia qua điện thoại hoặc bằng cách sử dụng micrô/loa hoặc tai nghe của máy tính của họ.
  • Điện thoại: Người tham gia chỉ có thể tham gia qua điện thoại.
  • Âm thanh máy tính: Người tham gia chỉ có thể tham gia bằng cách sử dụng micrô/loa hoặc tai nghe của máy tính của họ.
  • Âm thanh của bên thứ 3 (chỉ hiển thị nếu có âm thanh của bên thứ 3): Yêu cầu tất cả người tham gia phải làm theo hướng dẫn bạn cung cấp để sử dụng âm thanh không phải của Zoom.
 • Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước người chủ trì: Cho phép người tham gia được tham gia cuộc họp trước người chủ trì. Nếu tắt tính năng này, người tham gia chỉ có thể tham gia sau khi người chủ trì bắt đầu cuộc họp.
  • Người tham gia có thể tham gia __ phút trước thời gian bắt đầu: Chỉ định khoảng thời gian trước cuộc họp mà người tham gia có thể vào cuộc họp trước người chủ trì.
 • Bật ID cuộc họp cá nhân
 • Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) khi lên lịch cuộc họp
 • Sử dụng ID cuộc họp cá nhân (PMI) khi bắt đầu một cuộc họp tức thời
 • Tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp: Tự động tắt tiếng tất cả người tham gia khi họ tham gia cuộc họp. Người chủ trì kiểm soát việc người tham gia có thể bỏ tắt tiếng hay không.
 • Lời nhắc cuộc họp sắp tới: Nhận thông báo trên máy tính để bàn cho các cuộc họp sắp tới. Có thể thay đổi thời gian của lời nhắc trong Zoom Desktop Client.

Trong cuộc họp (Cơ bản)

Trong cuộc họp (Nâng cao)

Thông báo qua email

Thay đổi cài đặt thông báo qua email.

Khác

Thẻ Ghi lại

Thẻ Hội nghị âm thanh

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.