Nhập người đăng ký hội thảo trực tuyến qua CSV

Cập nhật gần nhất:

Tổng quan

Với đăng ký Hội thảo trực tuyến, người đăng ký có thể được nhập qua CSV và tự động được phê duyệt. Khi thông tin của họ đã được nhập thành công, một email xác nhận sẽ được gửi đến người đăng ký.

Tệp CSV có thể có dung lượng lên tới 2MB.

Lưu ý:

 • Nếu tùy chọn thanh toán phí đăng ký thông qua PayPal được bật cho hội thảo trực tuyến, tùy chọn này sẽ không khả dụng.
 • Chỉ có thể tải người đăng ký lên hội thảo trực tuyến một lần (không định kỳ).

Yêu cầu cài đặt

 • Tài khoản Chuyên nghiệp, Kinh doanh, Doanh nghiệp lớn hoặc Giáo dục
 • Tiện ích hội thảo trực tuyến

Nhập người đăng ký qua tệp CSV

Tạo tệp CSV

 1. Mở bảng tính trong Microsoft Excel.
 2. Nhập thông tin người dùng theo định dạng CSV: email, first_name, last_name
  Lưu ý: sử dụng một cột riêng cho thông tin đăng nhập riêng biệt (tức cột A là địa chỉ email, cột B là tên, cột C là họ)
 3. Bấm Tệp,sau đó  Xuất hoặc Lưu dưới dạng.
 4. Bấm  Thay đổi loại tệp
 5. Chọn  CSV (phân tách bằng dấu phẩy).
 6. Bấm Lưu dưới dạng để lưu trong tài liệu cục bộ của bạn.

Lưu ý: Bạn có thể lấy một tệp .csv mẫu có định dạng chính xác bằng cách tải xuống tệp .csv đính kèm ở cuối trang này.

Nhập Người đăng ký vào Hội thảo trực tuyến

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Lên lịch hội thảo trực tuyến của bạn với Phê duyệt tự động hoặc Phê duyệt thủ công.
 3. Cuộn đến Quản lý người dự.
 4. Nhấp vào Nhập từ CSV.
 5. Nhấp vào Tải lên.
 6. Chọn tệp CSV có dữ liệu người đăng ký của bạn.
 7. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, cửa sổ Xem người đăng ký sẽ mở ra và liệt kê những người đăng ký đã nhập theo phê duyệt.

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 83K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.