Zoom Community đã sẵn sàng!
Chúng tôi hoan nghênh tất cả khách hàng của Zoom cùng tham gia vào Zoom Community để đưa ra những thắc mắc,
tìm kiếm giải pháp và cộng tác với các đồng nghiệp. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom của bạn và bắt đầu cộng tác!

Top 20 tài liệu Zoom hữu ích nhất Theo dõi

Sau đây là một số tài liệu của Zoom được sử dụng phổ biến nhất.