Zoom Community đã sẵn sàng!
Chúng tôi hoan nghênh tất cả khách hàng của Zoom cùng tham gia vào Zoom Community để đưa ra những thắc mắc,
tìm kiếm giải pháp và cộng tác với các đồng nghiệp. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom của bạn và bắt đầu cộng tác!

Bắt đầu với Zoom Chat (người dùng cuối) Theo dõi

Tổng quan

Zoom Chat đơn giản hóa quá trình giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm và người dùng Zoom bên ngoài cho những người dùng miễn phí và trả phí. Với Zoom Chat, bạn có thể:

 • Nhanh chóng tìm kiếm liên lạc, tin nhắn và tệp tin, dễ dàng tiếp cận kiến thức và thông tin.
 • Sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng bằng cách sử dụng các cuộc trò chuyện được gắn sao và thông báo tùy chỉnh để bạn có thể làm việc hiệu quả hơn.
 • Giao tiếp qua các kênh công khai hoặc riêng tư được bố trí theo từng dự án, nhóm hoặc chủ đề. Chia sẻ tệp tin, biểu tượng cảm xúc, ảnh chụp màn hình và nhiều dữ liệu khác.

Bài viết này đề cập đến:

Bắt đầu

Truy cập vào phần trò chuyện

Thực hiện theo các bước sau để xem danh sách cuộc trò chuyện của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.

Zoom sẽ hiển thị cuộc trò chuyện thuộc các loại sau. Nhấp vào một cuộc trò chuyện hiện có để tiếp tục cuộc hội thoại của bạn:

 • Cuộc trò chuyện 1:1: Cuộc trò chuyện riêng tư và trực tiếp giữa bạn và một người dùng Zoom khác.
 • Cuộc trò chuyện nhóm: Cuộc trò chuyện với hai người dùng Zoom trở lên.
 • Kênh: Cuộc trò chuyện về một dự án, nhóm hoặc một chủ đề cụ thể. Kênh công khai được mở cho tất cả mọi người tham gia, còn kênh riêng tư chỉ cho phép thành viên được mời.

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới

Để nhắn tin với người dùng Zoom khác, bạn có thể dễ dàng bắt đầu cuộc trò chuyện thuộc một trong các loại cuộc trò chuyện nêu trên:

Trò chuyện 1:1

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở phía trên cùng của danh sách cuộc trò chuyện hoặc bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.
 4. Nhập tên để tìm kiếm trong danh bạ người dùng Zoom.
 5. Nhấp vào một tên để bắt đầu trò chuyện với người đó.
 6. Nhập tin nhắn, sau đó nhấn Enter để gửi.

Trò chuyện nhóm

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Trên danh sách cuộc trò chuyện, nhấp vào nút thêm bên cạnh mục GẦN ĐÂY.
 4. Nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 5. Nhập tên của một người để tìm kiếm trong danh bạ, sau đó nhấp vào tên để thêm người đó vào cuộc trò chuyện. Lặp lại bước này để thêm từ hai người dùng trở lên vào cuộc trò chuyện.
 6. Nhập tin nhắn, sau đó nhấn Enter để gửi.

Tham gia vào kênh công khai

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Trên danh sách cuộc trò chuyện, nhấp vào nút thêm bên cạnh mục GẦN ĐÂY.
 4. Nhấp vào Tham gia kênh.
 5. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kênh, sau đó di chuột đến tên của kênh và nhấp vào Tham gia.

Tìm hiểu thêm về tham gia, tạo và sử dụng kênh.

Thêm hoặc mời liên lạc bên ngoài

Bạn có thể trò chuyện với mọi người trong danh bạ liên lạc của bạn. Nếu bạn tham gia vào một tổ chức sử dụng Zoom thì mọi người trong tổ chức đó thường sẽ có tên trong danh bạ liên lạc của bạn.

Thực hiện theo các bước này để thêm người dùng Zoom bên ngoài vào danh bạ của bạn để bạn có thể trò chuyện với họ. Bạn cũng có thể thực hiện theo các bước này để mời người khác vào Zoom để bạn có thể trò chuyện với họ.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Liên lạc.
 3. Nhấp vào nút thêm.
 4. Nhấp vào Mời liên lạc Zoom.
 5. Nhập lần lượt từng địa chỉ email.
 6. Nhấp vào Mời.
  • Nếu người được mời có tài khoản Zoom, họ sẽ nhận được yêu cầu liên lạc trong Zoom Chat client của họ. Sau khi họ chấp nhận yêu cầu liên lạc, bạn có thể bắt đầu trò chuyện với họ.
  • Nếu người được mời không có tài khoản Zoom, họ sẽ nhận được lời mời qua email. Sau khi đăng ký Zoom, họ sẽ được thêm vào danh bạ liên lạc của bạn và bạn có thể trò chuyện với họ.

Tìm hiểu thêm về quản lý liên lạc của bạn.

Sau khi truy cập vào phần trò chuyện, bạn có thể dễ dàng di chuyển giữa các cuộc trò chuyện:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Sử dụng các lựa chọn sau để điều hướng các cuộc trò chuyện của bạn:

  • Chuyển đến ô tìm kiếm: Tìm kiếm liên lạc hoặc kênh.
   Lưu ý:
   • Nhấn Cmd+K hoặc Ctrl+K để truy cập nhanh đến ô tìm kiếm.
   • Bạn cũng có thể tìm kiếm một tin nhắn cụ thể bằng cách sử dụng ô tìm kiếm ở góc trên bên phải, bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.
  • Nút trở lại và tiếp theo: Cho phép bạn di chuyển qua lại giữa các cuộc trò chuyện gần đây.

Đặt trạng thái hiện diện

Trạng thái hiện diện của bạn là biểu tượng nhỏ xuất hiện trước tên của bạn trong hai thẻ Trò chuyệnLiên lạc và ở góc trên bên phải ảnh hồ sơ của bạn. Biểu tượng này hiển thị giúp người dùng khác nhanh chóng biết được bạn có đang sẵn sàng trò chuyện hay không.

Để đặt trạng thái hiện diện của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ hoặc biểu tượng ở góc trên bên phải.
 3. Chọn trạng thái hiện diện.

Tìm hiểu thêm về các biểu tượng trạng thái hiện diện khác nhau và ý nghĩa của những biểu tượng đó.

Lưu ý: Hãy xem xét việc thay đổi tên hiển thị của bạn để mọi người biết rằng bạn đang ở ngoài văn phòng. Ví dụ: bạn có thể nhập (OOO cho đến 5/3) phía sau tên hiển thị của bạn.

Đề cập người dùng

Bạn có thể đề cập đến người dùng trong tin nhắn cuộc trò chuyện để thông báo với họ về tin nhắn của bạn. Đây là tính năng hữu ích để thông báo tới một người cụ thể khi bạn đang nhắn tin trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Nhấp vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhập ký hiệu @ và nhập tên hiển thị của người bạn muốn đề cập để tìm kiếm trong số những người dùng.
  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng @all để đề cập tất cả người dùng trong một kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm. Hãy hạn chế sử dụng tính năng này vì tất cả người dùng trong kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm sẽ nhận được thông báo.
  Zoom sẽ hiển thị người dùng trong menu thả xuống.
 5. Nhấp vào tên của người bạn muốn đề cập.
  Mẹo: Nhấn phím Backspace trên bàn phím để xóa họ của người được đề cập. Người dùng vẫn sẽ nhận được thông báo về đề cập đó.
 6. Nhập tin nhắn, sau đó nhấn Enter để gửi.

Tìm hiểu thêm về sử dụng tính năng đề cập và các lệnh khác trong cuộc trò chuyện.

Sắp xếp cuộc trò chuyện và nâng cao năng suất làm việc

Gắn sao cuộc trò chuyện

Bạn có thể gắn sao để chuyển cuộc trò chuyện lên phần GẮN SAO trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn. Tính năng này giúp bạn truy cập đến các liên lạc, nhóm hoặc kênh bạn thường trò chuyện.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Di chuột đến một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trên danh sách cuộc trò chuyện, sau đó nhấp vào nút mũi tên xuống.
 4. Nhấp vào Bắt đầu kênh này.
  Cuộc trò chuyện sẽ hiển thị dưới phần GẮN SAO trong danh sách cuộc trò chuyện của bạn. Các cuộc trò chuyện trong phần GẮN SAO luôn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp vào một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện, sau đó nhấp vào nút sao ở bên trái tên cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh đó.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện bao gồm gắn sao và theo dõi tin nhắn.

Thay đổi cài đặt thông báo cho tất cả cuộc trò chuyện

Bạn có thể tùy chỉnh phương thức nhận thông báo tin nhắn chưa đọc và lựa chọn có nhận thông báo đẩy cho tin nhắn mới hay không. Thực hiện theo các bước cài đặt cơ bản sau để bắt đầu:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.

 4. Thay đổi cài đặt:
  • Tin nhắn chưa đọc
   • Luôn hiển thị các tin nhắn chưa đọc lên trên cùng: Luôn hiển thị các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc lên vị trí trên cùng của danh sách cuộc trò chuyện. Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn để ý nhiều hơn đến các cuộc trò chuyện có tin nhắn chưa đọc. Cài đặt này chỉ áp dụng với các cuộc trò chuyện trong phần GẦN ĐÂY.
   • Hiển thị huy hiệu tin nhắn chưa đọc cho kênh: Hiển thị biểu tượng kèm theo số tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện. Nếu không chọn tùy chọn này, bạn sẽ chỉ thấy một chấm đỏ thể hiện tin nhắn chưa đọc.
  • Thông báo đẩy: Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhận thông báo đẩy. Thông báo đẩy được hiển thị bằng hệ thống thông báo đẩy trên thiết bị của bạn.
   • Tất cả tin nhắn
   • Chỉ tin nhắn cá nhân và đề cập: Hiển thị thông báo đối với cuộc trò chuyện 1:1 và bất cứ khi nào có người đề cập tên bạn trong một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bằng ký hiệu @.
   • Không hiển thị thông báo đẩy

Tìm hiểu thêm về các cài đặt thông báo cuộc trò chuyện khác.

Thay đổi cài đặt thông báo cho một kênh và cuộc trò chuyện nhóm

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt thông báo cho cuộc trò chuyện nhóm và kênh.

Thực hiện theo các bước cài đặt cơ bản sau để bắt đầu:

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Nhấp vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhấp vào nút mũi tên xuống.
 5. Di chuột đến Thông báo và thay đổi cài đặt ở mục này:
  • HUY HIỆU TIN NHẮN CHƯA ĐỌC
   • Hiển thị huy hiệu tin nhắn chưa đọc cho kênh: Hiển thị biểu tượng kèm theo số tin nhắn chưa đọc bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện. Nếu không chọn tùy chọn này, bạn sẽ chỉ thấy một chấm đỏ thể hiện tin nhắn chưa đọc.
  • THÔNG BÁO ĐẨY: Chọn tùy chọn này khi bạn muốn nhận thông báo đẩy. Thông báo đẩy được hiển thị bằng hệ thống thông báo đẩy trên thiết bị của bạn.
   • Tất cả tin nhắn
   • Chỉ tin nhắn cá nhân và đề cập: Hiển thị thông báo đối với cuộc trò chuyện 1:1 và bất cứ khi nào có người đề cập tên bạn trong một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bằng ký hiệu @.
   • Không hiển thị thông báo đẩy

Tìm hiểu thêm về các cài đặt thông báo cuộc trò chuyện.

Tắt tất cả thông báo cho một kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm

Bạn có thể tắt tiếng một cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh bao gồm huy hiệu tin nhắn chưa đọc, chỉ báo tin nhắn chưa đọc (chấm đỏ) và thông báo đẩy.

Lưu ý: Bạn vẫn sẽ nhận thông báo khi có đề cập @(tên của bạn).

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Nhấp vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Nhấp vào nút mũi tên xuống.
 5. Nhấp vào Tắt tiếng cuộc trò chuyện hoặc Tắt tiếng kênh.

Tìm hiểu thêm về cài đặt thông báo cuộc trò chuyện.

Tìm kiếm trong toàn bộ cuộc trò chuyện hoặc tìm kiếm một cuộc trò chuyện cụ thể

Bạn có thể nhập từ khóa để tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện hoặc một cuộc trò chuyện cụ thể.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải.
 3. Nhập từ khóa để tìm kiếm.
  Theo mặc định, Zoom sẽ tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện. Bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau để thu hẹp phạm vi tìm kiếm:
  • Sắp xếp theo: Chọn sắp xếp kết quả tìm kiếm theo Liên quan nhất hoặc Gần đây nhất.
  • Tìm kiếm trong: Chọn tìm kiếm trong tất cả cuộc trò chuyện hoặc một kênh trò chuyện cụ thể.
  • Được gửi bởi: Chọn tìm kiếm tin nhắn được gửi bởi một người dùng cụ thể hoặc Bất kỳ ai
  • Chứa @tôi: Chọn tùy chọn này để lọc các tin nhắn chứa đề cập @ của bạn.  

Sử dụng không gian trò chuyện cá nhân

Bạn có thể truy cập vào không gian trò chuyện cá nhân để viết tin nhắn, chụp ảnh màn hình và lưu tệp tin chỉ hiển thị cho riêng bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Trong phần GẮN SAO, nhấp vào tên của bạn.
 4. Nhập ghi chú của bạn, sau đó nhấn Enter.

Tìm hiểu thêm về Không gian trò chuyện cá nhân của bạn.

Ghim tin nhắn

Mọi thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh có thể ghim tin nhắn để mọi người dễ dàng nhìn thấy. Tin nhắn được ghim xuất hiện ở vị trí trên cùng của cửa sổ trò chuyện với biểu tượng ghim. Người dùng chỉ có thể ghim mỗi lần một tin nhắn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Nhấp vào cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh trong danh sách cuộc trò chuyện.
 4. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn ghim, sau đó nhấp vào nút ba chấm.
 5. Nhấp vào Ghim cho mọi người.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện.

Tính năng nâng cao

Sau khi tìm hiểu các nội dung cơ bản của trò chuyện, hãy sử dụng các tính năng sau để tận dụng tối đa dịch vụ này. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn đã gửi, định dạng tin nhắn và gửi các nội dung khác như ảnh, biểu tượng cảm xúc và đoạn mã vào cuộc trò chuyện.

Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi

Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn sau khi gửi.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn trả lời.
 5. Nhấp vào nút bong bóng trò chuyện.
 6. Nhập câu trả lời của bạn, sau đó nhấn Enter hoặc nhấp vào Lưu.
  Câu trả lời sẽ xuất hiện dưới tin nhắn gốc.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Định dạng tin nhắn

Bạn có thể áp dụng định dạng cơ bản cho tin nhắn, như in đậm và in nghiêng.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhập tin nhắn.
 5. Tô sáng phần bạn muốn định dạng.
  Zoom sẽ hiển thị các lựa chọn định dạng sau.
 6. Nhấp vào một nút để định dạng văn bản.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Gửi tệp tin, ảnh chụp màn hình, biểu tượng cảm xúc, hình GIF động hoặc đoạn mã

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhấp vào các nút sau phía trên hộp trò chuyện:
  • Ảnh chụp màn hình: Thu nhỏ cửa sổ Zoom và chụp một phần màn hình của bạn bằng cách nhấp vào và kéo ô chụp ảnh.
  • Tệp tin: Hiển thị các lựa chọn để đính kèm tệp tin vào tin nhắn. Nhấp vào Máy tính của bạn hoặc dịch vụ tệp tin bên thứ ba bất kỳ để gửi tệp tin lên Zoom Chat.
  • Tin nhắn thoại: Bắt đầu ghi âm tin nhắn thoại để đính kèm vào tin nhắn của bạn.
  • : Hiển thị ô đoạn mã để bạn có thể dán các dòng mã.
  • Nút biểu tượng cảm xúc: Hiển thị danh sách biểu tượng cảm xúc. Nhấp vào một biểu tượng cảm xúc để thêm vào tin nhắn của bạn.
   • Nhấp vào GIF để thêm hình GIF động vào tin nhắn của bạn.
   • Nhấp vào nút trái tim để xem biểu tượng cảm xúc đã lưu của bạn.

    Nhấp vào Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Tải lên biểu tượng cảm xúc để thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

Tìm hiểu thêm về gửi tệp tin, ảnh chụp màn hình, biểu tượng cảm xúc hoặc đoạn mãgửi tệp tin bằng thành phần tích hợp chia sẻ tệp tin.

Theo dõi tin nhắn

Theo dõi một tin nhắn để nhận thông báo đẩy về tất cả câu trả lời cho tin nhắn đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn theo dõi.
 4. Nhấp vào nút ba chấm.
 5. Nhấp vào Theo dõi.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Chia sẻ tin nhắn đã gửi

Chia sẻ một tin nhắn đã gửi để dễ dàng sao chép và dán tin nhắn đó vào một cuộc trò chuyện khác.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Di chuột đến tin nhắn bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấp vào nút ba chấm.
 5. Nhấp vào Chia sẻ tin nhắn.
 6. Nhấp vào cuộc trò chuyện bạn muốn chia sẻ tin nhắn đến.

Tìm hiểu thêm về quản lý tin nhắn cuộc trò chuyện của bạn.

Đặt thông báo khi người dùng đang hoạt động

Nếu một người dùng không đặt trạng thái hiện diện thành Đang hoạt động, Zoom có thể thông báo cho bạn khi người dùng đó chuyển sang trạng thái đang hoạt động.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Di chuột đến cuộc trò chuyện 1:1.
 4. Nhấp vào mũi tên xuống.
 5. Nhấp vào Thông báo cho tôi khi người dùng đang hoạt động.
  Zoom sẽ hiển thị thông báo đẩy khi trạng thái hiện diện của người dùng đó được đặt thành Đang hoạt động.

Tìm hiểu thêm về các biểu tượng trạng thái hiện diện khác nhau và ý nghĩa của những biểu tượng đó.

Mời thành viên cuộc trò chuyện tham gia cuộc họp

Bạn có thể dễ dàng bắt đầu cuộc họp từ cuộc trò chuyện 1:1. Bạn cũng có thể mời tất cả thành viên trong cuộc trò chuyện nhóm hoặc kênh vào cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Chọn cuộc trò chuyện.
 4. Nhấp vào nút video góc trên bên trái.

Chặn liên lạc

Chặn một liên lạc để tránh nhận tin nhắn từ liên lạc đó. Tính năng này cũng giúp bạn tránh gửi tin nhắn cho họ hay mời họ vào cuộc họp từ cuộc trò chuyện.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Di chuột đến cuộc trò chuyện 1:1.
 4. Nhấp vào mũi tên xuống.
 5. Nhấp vào Chặn liên lạc.

Truy cập và cài đặt chatbot

Các dịch vụ bên thứ ba có thể phát triển chatbot được tích hợp trong Zoom Chat. Ví dụ: bạn có thể cài đặt chatbot Twitter để tweet, tweet lại và tìm tweet từ chatbot Twitter trong Zoom Chat.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấp vào thẻ Trò chuyện.
 3. Cuộn xuống đến phần ỨNG DỤNG.
 4. Nhấp vào chatbot để tương tác.
  Lưu ý: Một số chatbot có thể đã được quản trị viên triển khai.
 5. Nhấp vào nút thêm để mở Zoom Marketplace, ở đây bạn có thể cài đặt chatbot.

Để tìm hiểu thêm về một chatbot cụ thể, hãy truy cập Zoom Marketplace.