Hướng dẫn nhanh để bắt đầu cài đặt Zoom Phone

Cập nhật gần nhất:

Nếu bạn không có nhân viên CNTT và muốn nhanh chóng bắt đầu, hãy sử dụng hướng dẫn này để cài đặt hệ thống Zoom Phone sau khi bạn nhận giấy phép. Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên phải hoàn thành các bước này.

Bài viết này đề cập đến:

Cách cài đặt hệ thống Zoom Phone

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại].
 3. Nhấn vào Setup [Thiết lập].
 4. Nhấn vào Begin Setup [Bắt đầu thiết lập].
 5. Bỏ qua Company Main Number [Số chính của tổ chức] nếu không cần thiết.
 6. Điền thông tin tại phần Set Your Company’s Emergency Address [Cài đặt địa chỉ khẩn cấp cho tổ chức của bạn] và tích chọn thỏa thuận.
 7. Nhấp vào Xong.
 8. Xác minh thông tin là chính xác trong Set Your Company’s Emergency Address [Cài đặt địa chỉ khẩn cấp cho tổ chức của bạn], nhấn Save [Lưu].

Cách thức nhận số điện thoại

 1. Sau khi thiết lập hệ thống Zoom Phone, hãy nhấn Assign [Chỉ định] sau đó nhấn Assign Packages [Chỉ định gói] ở bên phải tên của bạn.
 2. Nhấn Assign [Chỉ định].
 3. Nhấn Select Package [Chọn gói] và chọn gói Zoom Phone của bạn.
 4. Nhấn Confirm and Assign Numbers [Xác nhận và chỉ định số].
 5. Nhấn Country/Region [Quốc gia/vùng lãnh thổ] để chọn quốc gia/vùng lãnh thổ cho số điện thoại của bạn.
 6. Nhấn Number Type (All) [Loại số (tất cả)] để chọn loại số điện thoại.
 7. Nhấn Get Numbers [Lấy số].
 8. Nhấn State/Province/Territory [Bang/Tỉnh/Lãnh thổ] để chọn khu vực cho số điện thoại của bạn.
 9. Nhập mã vùng của bạn vào Area Code - City [Mã vùng - Thành phố].
 10. Nhấn vào Search [Tìm kiếm].
 11. Chọn số điện thoại từ danh sách, sau đó nhấn Confirm [Xác nhận].
  Ghi chú:
  • Nếu trong danh sách không có số điện thoại cho khu vực bạn đã chọn, bạn có thể nhấn Create Ticket [Tạo yêu cầu] để nhận thông báo khi có số điện thoại cho khu vực đó. Hoặc bạn có thể tìm kiếm một khu vực khác bằng cách chọn your area code - All Location [mã vùng của bạn - Tất cả địa điểm].
  • Nếu muốn giữ số điện thoại hiện đang sử dụng, bạn có thể chuyển mạng giữ số từ nhà cung cấp hiện tại sang Zoom.

Cách gọi điện thoại thử nghiệm

 1. Tải xuống ứng dụng Zoom Client for Meetings.
 2. Đăng nhập vào ứng dụng.
 3. Ở phía trên cùng của ứng dụng, nhấn thẻ Phone [Điện thoại] .
 4. Quay số và gọi *8378.
 5. Nói vào micrô của bạn.
  Zoom Phone sẽ tự động phát lại âm thanh.
  Nếu không nghe thấy âm thanh phát lại thì bạn có thể gặp vấn đề liên quan đến kết nối, thiết bị âm thanh, hoặc điện thoại bàn.

Thông tin bổ sung

Cộng đồng Zoom

Tham gia Cộng đồng Zoom cùng 100K thành viên khác! Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản Zoom và cùng nhau cộng tác.