Bắt đầu với Zoom

Mọi thông tin bạn cần để bắt đầu sử dụng cuộc họp ảo của Zoom. Từ việc tải xuống và cài đặt Zoom Client cho thiết bị của bạn đến những hướng dẫn sử dụng nền tảng hội nghị video. Bạn đang gặp sự cố kỹ thuật? Chúng tôi cũng có các nguồn lực khắc phục sự cố.

Zoom Client cho Meetings

Máy khách trình duyệt sẽ tải xuống tự động khi bạn bắt đầu cuộc họp Zoom đầu tiên của mình và cũng sẵn sàng để tải xuống thủ công tại đây.

Download Center

Hãy truy cập Download Center của Zoom để tải xuống phiên bản Zoom Client mới nhất cho thiết bị của bạn.

Tài liệu bổ sung

Hỗ trợ sản phẩm Zoom

Tìm hiểu cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ Zoom thông qua sách chỉ dẫn, hướng dẫn người dùng và các tài liệu khác dành riêng cho sản phẩm của bạn.

Xem sản phẩm

Các gói và giá

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn với các sản phẩm, gói dịch vụ và mức giá của Zoom.

Xem gói

Tài liệu bổ sung

Quản lý tài khoản

Tìm hiểu cách quản lý tài khoản Zoom bao gồm việc thanh toán hóa đơn và tùy chỉnh hồ sơ của bạn.

Tìm hiểu thêm

Thành phần tích hợp

Tăng hiệu quả làm việc thông qua tích hợp Zoom với các công cụ cộng tác trong cuộc họp mà bạn đã sử dụng.

Tìm hiểu thêm