Âm thanh và video

Zoom mang đến âm thanh và video với chất lượng HD cho các cuộc họp trực tuyến của bạn. Chức năng bổ sung về ghi âm và chia sẻ màn hình cho phép bạn cộng tác với những người tham gia khác và chia sẻ bản ghi sau khi cuộc họp kết thúc.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi để nhận các khóa học miễn phí theo yêu cầu và video ngắn giúp bạn sử dụng Zoom thành thạo như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập