Quản lý tài khoản

Quản lý cài đặt tài khoản, người dùng và thanh toán hóa đơn của bạn qua web portal tổng thể của Zoom. Phần hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ này giúp bạn hiểu rõ thông tin trên hóa đơn của Zoom, tìm hiểu thêm về tính năng bảo mật cuộc họp và đảm bảo an toàn cho người dùng cũng như khắc phục sự cố thường gặp liên quan đến tài khoản.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi để nhận các khóa học miễn phí theo yêu cầu và video ngắn giúp bạn sử dụng Zoom thành thạo như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập