Hỗ trợ Zoom Meetings

Tham gia, cộng tác và kết nối thông qua các tính năng thuộc nền tảng cuộc họp trực tuyến của Zoom. Nhận trợ giúp về hội nghị truyền hình và các cuộc họp từ xa, từ việc lên lịch và tham gia cuộc họp đến việc khắc phục sự cố kỹ thuật như mã lỗi và lỗi khởi chạy cuộc họp.

Zoom Meetings Support Image

Hướng dẫn bằng video

Xem tất cả video

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom Meetings khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi để nhận các khóa học miễn phí theo yêu cầu và video ngắn giúp bạn sử dụng Zoom thành thạo như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập