Hỗ trợ hệ thống Zoom Phone

Phần mềm điện thoại doanh nghiệp của Zoom là giải pháp điện thoại cho hệ thống điện thoại doanh nghiệp cho tổ chức của bạn. Nhận hỗ trợ cho điện thoại Zoom với cài đặt quản trị và cài đặt điện thoại người dùng, chuyển mạng giữ số và nhiều hỗ trợ khác để khắc phục sự cố kỹ thuật của bạn.

Zoom Phone Image

Hướng dẫn bằng video

Xem tất cả video

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với người dùng hệ thống điện thoại khác trong Cộng đồng điện thoại.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi để nhận các khóa học miễn phí theo yêu cầu và video ngắn giúp bạn sử dụng Zoom thành thạo như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập