Hỗ trợ Zoom Events

Sử dụng nền tảng tất cả trong một của Zoom Events để tổ chức trải nghiệm tương tác cho người dự thính trực tuyến. Tìm hỗ trợ với Sự kiện Zoom cho người chủ trì và người tham dự trực tuyến với hướng dẫn bắt đầu và các bài viết hỗ trợ từng bước để bạn có thể khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Zoom Events Support Image

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Các gói và giá

Tìm giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn với các sản phẩm, gói dịch vụ và mức giá của Zoom.

Xem gói