Hỗ trợ Zoom Apps và Marketplace

Tăng chất lượng Zoom meetings của bạn và sức mạnh của truyền thông video với Zoom Apps với tính tương tác, tiện ích bổ sung dành cho Zoom và thành phần tích hợp cho Zoom Apps. Truy cập Zoom App Marketplace để tải xuống và trải nghiệm tiềm năng của Zoom App. Tìm kiếm hỗ trợ với Zoom App Marketplace và các chức năng để bạn có thể tích hợp các công cụ tổ chức và tối ưu hóa trải nghiệm Zoom của mình.

Zoom Apps and Marketplace Support Image

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Diễn đàn nhà phát triển

Kết nối với những lập trình viên khác và nhận hỗ trợ khi phát triển các tính năng tích hợp.

Tham gia diễn đàn