Nâng cao

Triển khai và cấu hình chức năng Zoom nâng cao, bao gồm cả đăng nhập một lần, quảng bá thương hiệu, triển khai tại chỗ và cơ sở hạ tầng máy tính ảo sử dụng các tài nguyên hỗ trợ này để bắt đầu, cấu hình và khắc phục sự cố.

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI)

Xem tất cả các bài viết

Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI)

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập