Hỗ trợ sản phẩm Zoom

Trung tâm trợ giúp của Zoom có những bài viết và tài nguyên trợ giúp khác giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng tính năng sản phẩm Zoom và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Hãy bắt đầu bằng cách chọn sản phẩm của bạn được liệt kê dưới đây.

Để biết thêm thông tin cài đặt video và âm thanh cũng như hỗ trợ kỹ thuật từ Zoom, vui lòng truy cập trang web Hỗ trợ âm thanh và video.

 • Meetings ImageCuộc họp
 • Apps ImageỨng dụng và Marketplace
 • Webinars ImageHội thảo trực tuyến Zoom
 • Phone ImageZoom Phone
 • Contact Center ImageContact Center
 • Events ImageZoom Events
 • Chat ImageTrò chuyện nhóm
 • Whiteboard ImageWhiteboard
 • Rooms ImageZoom Rooms
 • OnZoom ImageOnZoom
 • Cuộc họp
 • Ứng dụng và Marketplace
 • Hội thảo trực tuyến Zoom
 • Zoom Phone
 • Contact Center
 • Zoom Events
 • Trò chuyện nhóm
 • Whiteboard
 • Zoom Rooms
 • OnZoom