Bắt đầu với Zoom Team Chat

Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách cộng tác và liên lạc với các thành viên nhóm thông qua Zoom Team Chat. Tìm hiểu cách thêm liên hệ, gửi tin nhắn và sử dụng công cụ tìm kiếm hiệu quả của chúng tôi để tinh giản hoạt động truyền thông trên bất kỳ loại thiết bị nào. Nếu bạn chưa thực hiện cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt máy khách dành cho máy tính hoặc ứng dụng di động trước khi bắt đầu.

Quản trị viên có thể thiết lập cài đặt quản lý trò chuyện và chỉ định quyền của người dùng trong Zoom Team Chat. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách tạo kênh trò chuyện, lưu trữ tin nhắn và cấu hình cài đặt tài khoản dành cho cuộc trò chuyện, nhờ đó bạn và nhóm của mình có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

 • Cách thay đổi cài đặt trò chuyện

 • Cách tham gia kênh

 • Cách thêm liên hệ

 • Cách gửi tin nhắn trò chuyện

 • Cách sắp xếp cuộc trò chuyện

 • Cách tìm kiếm tin nhắn

 • Cách chỉ định quản trị viên cho Trò chuyện nhóm

 • Cách cấu hình cài đặt tài khoản

 • Cách tạo kênh trò chuyện

 • Cách lưu trữ tin nhắn

 • Cách xem lịch sử trò chuyện

Thực hiện nhiều hơn với Zoom Team Chat

Sau khi bắt đầu trải nghiệm Zoom Team Chat, hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn và tính năng bổ sung trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm