Bắt đầu sử dụng

đối với

Hướng dẫn nhanh này giúp người dùng Zoom Phone nhanh chóng thực hiện cuộc gọi, gửi SMS, kiểm tra hộp thư thoại và thay đổi lời chào hộp thư thoại.

Cách thực hiện cuộc gọi

Cách chuyển cuộc gọi

Cách thay đổi cuộc gọi sang cuộc họp

Cách gửi và nhận tin nhắn SMS

Cách kiểm tra hộp thư thoại

Cách thay đổi lời chào hộp thư thoại

Nếu bạn không có nhân viên CNTT và muốn nhanh chóng bắt đầu, hãy sử dụng hướng dẫn này để cài đặt hệ thống Zoom Phone sau khi bạn nhận giấy phép. Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên phải hoàn thành các bước này.

Cách cài đặt hệ thống Zoom Phone

Cách lấy số điện thoại mới

Cách gọi điện thoại thử nghiệm

Cách chỉ định giấy phép điện thoại tới người dùng

Cách chuyển số điện thoại hiện có

Làm nhiều việc hơn với Zoom Phone

Sau khi hoàn tất các cài đặt ban đầu cho Zoom Phone, hãy truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách sử dụng hệ thống Zoom Phone và hướng dẫn triển khai những tính năngbổ sung.

Tài liệu bổ sung

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập

Cộng đồng

Tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với người dùng hệ thống điện thoại khác trong Cộng đồng điện thoại.

Bắt đầu cộng tác