Bắt đầu sử dụng Zoom Phone

Hướng dẫn nhanh này giúp người dùng Zoom Phone nhanh chóng thực hiện cuộc gọi, gửi SMS, kiểm tra hộp thư thoại và thay đổi lời chào hộp thư thoại.

Nếu bạn không có nhân viên CNTT và muốn nhanh chóng bắt đầu, hãy sử dụng hướng dẫn này để cài đặt hệ thống Zoom Phone sau khi bạn nhận giấy phép. Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên phải hoàn thành các bước này.

 • Cách thực hiện cuộc gọi

 • Cách chuyển cuộc gọi

 • Cách thay đổi cuộc gọi sang cuộc họp

 • Cách gửi và nhận tin nhắn SMS

 • Cách kiểm tra hộp thư thoại

 • Cách thay đổi lời chào hộp thư thoại

 • Cách cài đặt hệ thống Zoom Phone

 • Cách lấy số điện thoại mới

 • Cách gọi điện thoại thử nghiệm

 • Cách chỉ định giấy phép điện thoại tới người dùng

 • Cách chuyển số điện thoại hiện có

Làm nhiều việc hơn với Zoom Phone

Sau khi hoàn tất các cài đặt ban đầu cho Zoom Phone, hãy truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách sử dụng hệ thống Zoom Phone và hướng dẫn triển khai những tính năngbổ sung.

Tìm hiểu thêm