Bắt đầu trải nghiệm Zoom Webinars

Nếu bạn là người dùng được cấp giấy phép với tiện ích mở rộng Zoom Webinars, bạn có thể lên lịch và tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho số lượng người tham gia lớn. Người chủ trì hội thảo trực tuyến có thể mời người tham gia chính tham dự hội thảo trực tuyến của họ và quản lý người tham gia chính cũng như người dự thính trong suốt sự kiện. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Người tham gia chính của hội thảo trực tuyến là người tham gia đầy đủ trong hội thảo trực tuyến và được phép chia sẻ nội dung, âm thanh và video của họ, đồng thời xem danh sách người dự thính hội thảo trực tuyến. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Người dự thính hội thảo trực tuyến với vai trò chỉ xem có thể được người chủ trì bỏ tắt tiếng khi cần thiết và được phép tương tác qua tính năng trò chuyện, Giơ tay và Hỏi đáp. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

 • Cách lên lịch hội thảo trực tuyến

 • Cách mời người tham gia chính

 • Cách mời người dự thính

 • Cách thức bắt đầu hội thảo trực tuyến

 • Cách quản lý mục Hỏi đáp

 • Cách tạo báo cáo hội thảo trực tuyến

 • Cách tham gia hội thảo trực tuyến

 • Cách kết nối âm thanh

 • Cách bật video và thêm nền ảo

 • Cách chia sẻ màn hình của bạn

 • Cách trả lời Hỏi đáp

 • Cách trò chuyện với người chủ trì, người dự thính và người tham gia chính khác

 • Cách tham gia hội thảo trực tuyến

 • Cách kết nối âm thanh

 • Cách trò chuyện trong hội thảo trực tuyến

 • Cách giơ tay ảo

 • Cách đặt câu hỏi cho người chủ trì và người tham gia chính

Hoàn thành nhiều trọng trách hơn với Zoom Webinars

Sau khi bắt đầu trải nghiệm Zoom Webinars, hãy tìm hiểu thêm về các cài đặt có sẵn và tính năng bổ sung trên trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm