Nếu bạn là người dùng được cấp giấy phép với tiện ích mở rộng Zoom Webinars, bạn có thể lên lịch và tổ chức hội thảo trực tuyến dành cho số lượng người tham gia lớn. Người chủ trì hội thảo trực tuyến có thể mời người tham gia chính tham dự hội thảo trực tuyến của họ và quản lý người tham gia chính cũng như người dự thính trong suốt sự kiện. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Cách lên lịch hội thảo trực tuyến

Cách mời người tham gia chính

Cách mời người dự thính

Cách thức bắt đầu hội thảo trực tuyến

Cách quản lý mục Hỏi đáp

Cách tạo báo cáo hội thảo trực tuyến

Hoàn thành nhiều trọng trách hơn với Zoom Webinars

Truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về Zoom Webinars bao gồm mẫu hội thảo trực tuyến và tùy chọn lên lịch cũng như tính năng bổ sung cho hoạt động chủ trì.

Người tham gia chính của hội thảo trực tuyến là người tham gia đầy đủ trong hội thảo trực tuyến và được phép chia sẻ nội dung, âm thanh và video của họ, đồng thời xem danh sách người dự thính hội thảo trực tuyến. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Cách tham gia hội thảo trực tuyến

Cách kết nối âm thanh

Cách bật video và thêm nền ảo

Cách chia sẻ màn hình của bạn

Cách trả lời Hỏi đáp

Cách trò chuyện với người chủ trì, người dự thính và người tham gia chính khác

Hoàn thành nhiều trọng trách hơn với Zoom Webinars

Truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về Zoom Webinars cùng những tính năng sẵn có dành cho hội thảo trực tuyến.

Người dự thính hội thảo trực tuyến với vai trò chỉ xem có thể được người chủ trì bỏ tắt tiếng khi cần thiết và được phép tương tác qua tính năng trò chuyện, Giơ tay và Hỏi đáp. Nâng cấp lên phiên bản mới nhất của Zoom desktop client để truy cập tất cả các tính năng và cải tiến mới nhất.

Cách tham gia hội thảo trực tuyến

Cách kết nối âm thanh

Cách trò chuyện trong hội thảo trực tuyến

Cách giơ tay ảo

Cách đặt câu hỏi cho người chủ trì và người tham gia chính

Hoàn thành nhiều trọng trách hơn với Zoom Webinars

Truy cập trang hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin về Zoom Webinars cùng những tính năng sẵn có dành cho hội thảo trực tuyến.

Tài liệu bổ sung

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập

Cộng đồng

Tìm kiếm giải pháp, đặt câu hỏi và cộng tác với người dùng hội thảo trực tuyến khác trong Zoom Community.

Bắt đầu cộng tác