Tính năng tương tác dành cho người tham gia

Người tham gia có thể chủ động tham gia Zoom Meetings với các tính năng tương tác này. Tìm hiểu thêm về cách tạo trải nghiệm cuộc họp tương tác với cuộc bình chọn Zoom, phòng theo nhóm và các tính năng có sẵn khác để thu hút người tham gia.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập