Ngôn ngữ và các tính năng trợ năng khác

Zoom nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp Zoom Meetings có thể truy cập được cho tất cả người tham gia. Tìm hiểu thêm về các tính năng trợ năng và ngôn ngữ, bao gồm phiên dịch và chú thích, bằng cách sử dụng các tài nguyên và bài viết hỗ trợ này.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập