Ghi âm

Ghi lại cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom lên đám mây hoặc ghi lại cục bộ trên thiết bị cá nhân với các chức năng ghi lại của Zoom, cho phép bạn sau đó có thể truy cập, quản lý và chia sẻ bản ghi.

Khắc phục sự cố về bản ghi Zoom

Khắc phục sự cố về bản ghi Zoom

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập