Tính năng của Zoom Team Chat

Tính năng Zoom Team Chat giúp đội ngũ của bạn luôn kết nối với hình thức giao tiếp qua tin nhắn. Sử dụng các bài viết này để tìm hiểu thêm về tính năng tin nhắn tích hợp, bao gồm cài đặt trạng thái hiện diện của bạn, gửi video và ảnh gif cũng như lời mời cuộc họp trả lời tự động.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập