Bắt đầu với hệ thống phòng SIP/H.323

Hãy bắt đầu sử dụng hệ thống phòng SIP/H.323 dựa trên những hướng dẫn bắt đầu, các bài viết hỗ trợ Conference Room Connector và các tài liệu khác về cấu hình SIP/H.323 bao gồm kết nối và quản lý phòng của bạn với Zoom.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập