Tài khoản Zoom của tôi

Điều quan trọng là liên tục cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Làm theo các bài viết hướng dẫn này để cập nhật chi tiết hồ sơ trên Zoom, thay đổi mật khẩu hoặc cấu hình cài đặt tài khoản và tính năng thông báo.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập