Tính năng của Zoom Webinar

Zoom cung cấp nhiều tính năng để nâng cao trải nghiệm hội thảo trực tuyến trong quá trình sử dụng Zoom Webinar. Những bài viết hỗ trợ này cung cấp thông tin về cách sử dụng các tính năng hội thảo trực tuyến với vai trò là người chủ trì, người tham gia chính hoặc người dự thính, cũng như cách lên lịch cho sự kiện lớn hoặc chương trình phát sóng công khai tiếp theo.

Tài liệu bổ sung

Cộng đồng Zoom

Nơi tìm kiếm giải pháp, đưa ra câu hỏi và cộng tác với những người dùng Zoom khác.

Bắt đầu cộng tác

Trung tâm học tập

Tham gia cùng chúng tôi với các khóa học miễn phí theo yêu cầu, buổi đào tạo trực tiếp và video ngắn giúp bạn có thể sử dụng Zoom như một chuyên gia.

Bắt đầu học tập